Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Stalowa Wola

CENA WYWOŁAWCZA - 127 875 zł

Data przetargu - 09.11.2017, 10:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Stalowa Wola
powiat stalowowolski
woj. podkarpackie
Data publikacji - 26.09.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta TB1S/00044091/4

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Zofia Ferenc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2017 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: ***, położonego przy Al. Jana Pawła II 23/20, 37-450 Stalowa Wola, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/00044091/4. Opis nieruchomości: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 67,60 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Lokal położony na 9-tym piętrze ( kondygnacja 10) Mieszkanie posiada balkon. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne. Suma oszacowania wynosi 170 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział w Stalowej Woli 89 10204939 0000 0702 0004 3505. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Zofia Ferenc
Wyświetleń: 60