Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Trzebień

CENA WYWOŁAWCZA - 44 250 zł

Data przetargu - 03.11.2017, 10:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Bolesławiec
powiat bolesławiecki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 06.10.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Powierzchnia całkowita 66,4m2
Powierzchnia użytkowa 66,4m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Anna Kuźmicka-Dudek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-11-2017 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z siedzibą przy Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 26, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Świerkowa 7/19,Trzebień, 59-700 Bolesławiec wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa POD ŚWIERKAMI pod numerem 0000 (adres spółdzielni: Świerkowa 3, Trzebień, 59-700 Bolesławiec). Opis nieruchomości: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 19 kat M-4 o pow. 66,40 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej POD ŚWIERKAMI. Suma oszacowania wynosi 59 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej na dzień przed licytacją (w dniu licytacji rekojmia nie będzie przyjmowana). Rękojmię można uiścić także na konto sądu: NBP 24101016740004201391200000. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Anna Kuźmicka-Dudek
Wyświetleń: 191