Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wałbrzych

CENA WYWOŁAWCZA - 102 600 zł

Data przetargu - 18.10.2017, 13:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Wałbrzych
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 26.09.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta SW1W/00072889/9
Powierzchnia całkowita 59,9m2
Powierzchnia użytkowa 59,9m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2017 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słoackiego 10, 58-300 Wałbrzych, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy HETMAŃSKA 8/1,Wałbrzych, 58-314 WAŁBRZYCH, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00072889/9. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny o powierzchni 59,90 m2 położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym V kondygnacyjnym. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy także piwnica o powierzchni 2,70 m2. Powierzchnia całkowita lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 62,60 m2. Z własnością lokalu mieszkalnego łączy się udział w prawie własności działki gruntu i częściach wspólnych budynku wynoszący 5290/1000000. Budynek wykonany w technologii wielkopłytowej, fundamenty żelbetowe, stropy nad piwnicami żelbetowe kanałowe. Schody żelbetowe, dach płaski kryty papą . Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i z pcv, drzwi wejściowe metalowe. Budynek wykończony tradycyjnie jak dla wielkiej płyty. Suma oszacowania wynosi 136 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O.w Wałbrzychu 56 10902271 0000 0005 8400 0768. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Grażyna Nowakowska
Wyświetleń: 49