Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wolibórz

CENA WYWOŁAWCZA - 32 475 zł

Data przetargu - 06.11.2017, 09:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Kłodzko
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 26.09.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta SW2K/00010853/3, SW2K/00011603/3
Powierzchnia całkowita 54,5m2
Powierzchnia użytkowa 54,5m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW2K/00011603/3 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 326, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej: 57-431 Wolibórz 56/1 oznaczonej księga wieczystą SW2K/00011603/3 w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie wraz z udziałem 19/100 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu dla którego urządzona jest księga wieczysta nr SW2K/00010853/3 w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie. Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej pow. 54,50 m2. Suma oszacowania wynosi 43 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 475,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 330,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii w terminie do dnia 03-11-2017r. do godz. 15.00 lub na konto komornika Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Nowej Rudzie ul. Armii Krajowej 4, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron. Komornik Sądowy Zbigniew Obrzud
Wyświetleń: 56