Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 426 101,25 zł

Data przetargu - 24.11.2017, 10:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta WR1K/00275523/0
Powierzchnia całkowita 51,9m2
Powierzchnia użytkowa 51,9m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Edyta Kargul na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2017 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 242, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Krawiecka 3/80, 50-148 Wrocław , dla którego SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00275523/0. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony numerem 80, usytuowany na piątej kondygnacji nadziemnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym numer 3 położonym przy ulicy Krawieckiej we Wrocławiu. Dla lokalu jest prowadzona księga wieczysta numer WR1K/00275523/0, Budynek siedmiokondygnacyjny mieszkalny, w pełni podpiwniczony (dwie kondygnacje podziemne), wzniesiony w 2009 roku. Budynek jest nowoczesnym apartamentowcem o wysokim standardzie wykończenia z całodobową recepcją. Lokal o powierzchni 51,90 m2, składa się z dwóch pokoi, z czego jeden z aneksem kuchennym, przedpokoju, garderoby oraz łazienki z WC. Lokal posiada balkon o pow. 5,80 m2. Standard lokalu jest bardzo dobry. Lokal jest w pełni klimatyzowany z regulacją ogrzewania/klimatyzacji na panelu sterowniczym. Stolarka okienna drewniana, dachowa uchylna, regulowana elektrycznie. Parapety granitowe. Drzwi wejściowe antywłamaniowe. Stolarka drzwiowa wewnętrzna, płytowa, nowoczesna. Łazienka wyposażona w kabinę prysznicową, kompakt WC i umywalkę. Suma oszacowania wynosi 568 135,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 426 101,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 813,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 3 we Wrocławiu 61102052420000250200190793. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: Data oględzin Godziny oględzin 09.11.2017 13:00 - 13:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Edyta Kargul
Wyświetleń: 83