Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 54 000 zł

Data przetargu - 20.11.2017, 08:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 26.09.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta WR1K/00136485/5
Powierzchnia całkowita 29,7m2
Powierzchnia użytkowa 29,7m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Kinastowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2017 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-047 Wrocław, pokój 215, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Budziszyńska 33/24, 54-434 M. Wrocław, dla której SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00136485/5. Opis nieruchomości: udział 1/2 części prawa własności. Lokal o pow. 29,7 mkw. składa się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc i przedpokoju. Więcej informacji na temat nieruchomości oraz dokumentacja fotograficzna dostępne są na stronie internetowej kancelarii <http://komornik-kinastowski.wroclaw.pl/licytacje-nieruchomosci/> Suma oszacowania wynosi 72 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O./Wrocław. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Tomasz Kinastowski
Wyświetleń: 49