Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 253 500 zł

Data przetargu - 17.10.2017, 11:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 08.09.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta WR1K/00123941/6, WR1K/00072102/0
Powierzchnia całkowita 101,2m2
Powierzchnia użytkowa 101,2m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1K/00123941/6 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 133, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, należącego do dłużnika: ***, położonego we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 5/19, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00123941/6. Lokal mieszkalny usytuowany jest na V-tej kondygnacji (poddaszu) w wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym budynku mieszkalno-usługowym w śródmiejskim zespole urbanistycznym Przedmieście Oławskie. Zgodnie z zapisem księgi wieczystej lokal o powierzchni 101,19 m2 składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz pomieszczenia dodatkowego. Wyposażenie budynku w media pełne. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 933/10000 w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WR1K/00072102/0. Funkcja nieruchomości jest zgodna z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego. Lokal zlokalizowany jest na obszarze i w budynku podlegającym ochronie konserwatorskiej. Sprzedaż licytacyjna przedmiotowej nieruchomości podlega podatkowi od towarów i usług (cena wywołania obejmuje podatek vat). Suma oszacowania wynosi 338 000,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 253 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 4180/13", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Na dzień 02-10-2017r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:00 do godz. 11:30 W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Wyświetleń: 65