Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 33 375 zł

Data przetargu - 07.11.2017, 09:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 06.10.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta WR1K/00221837/1
Powierzchnia całkowita 38,0m2
Powierzchnia użytkowa 38,0m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-11-2017 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 146, odbędzie się pierwsza licytacja: - ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. Wieczysta 127/15, 50-550 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00221837/1. Opis nieruchomości: Przedmiotem opisu i oszacowania jest lokal mieszkalny nr 15 położony we Wrocławiu przy ul. Wieczystej 127. Budynek, w którym znajduje się wyceniany lokal, położony jest na działce nr ew. 5/69, AM-1, obręb nr 0013, Gaj, o powierzchni 2 760m2, powiat Miasto Wrocław, województwo dolnośląskie. Budynek o funkcji mieszkalnej, w zabudowie wolnostojącej, sześciokondygnacyjny (pięć kondygnacji nadziemnych, jedna kondygnacja podziemna). Obiekt całkowicie podpiwniczony. Instalacje w budynku: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, CCW, CO, odgromowa, teletechniczna, domofon. Lokal mieszkalny nr 15 usytuowany jest na IV-tym - ostatnim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa o powierzchni użytkowej 38,00m2, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z WC. Lokal o niskim standardzie, wyposażony w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, CO, CCW, domofon. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie - komórka w piwnicy. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej: 119/10000. Nr jeden. rej. G. 726. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WR1K/00221837/1. Wartość rynkowa nieruchomości oszacowana została na kwotę: 178 000,00zł. Wartość rynkowa udziału w nieruchomości w wysokości 1/4 oszacowana została ma kwotę: 44 500,00zł. Suma oszacowania wynosi 44 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 450,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu rozpoczęcia licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0019 6238. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Stanisław Prus
Wyświetleń: 32