Sprzedaż - Nieruchomość położona w Żórawinie przy ul. Kolejowej

CENA WYWOŁAWCZA - 120 000 zł

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - ustny nieograniczony

Oferta publiczna - działka
gmina Żórawina
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 23.05.2017
Przetarg - null
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 000 m2
Sposób optymalnego wykorzystania infrastruktura i transport
Księga wieczysta WR1K/00315047/2
Działka nr działki - 129, obręb - 0030
Kształt działki nieregularny, zbliżony do wydłużonego trójkąta. Działka znajduje się poniżej terenu względem ulicy Kolejowej. W części północnej nieruchomości znajduje się niewielka szopka o konstrukcji drewnianej niezwiązana trwale z gruntem. Teren działki ogrodzony siatką przemysłową osadzoną na słupkach stalowych, od strony ulicy miejscowo ogrodzenia brak. W południowej części nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia wraz z posadowionym tam słupem energetycznym. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia o charakterze owocowym oraz roślinność ruderalna i samosiejki. dz. nr 129 o pow. 0,2000 ha, AM-2, obręb 0030 Żórawina , KW WR1K/00315047/2 Możliwości zagospodarowania: strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej
Wyświetleń: 94