Wynajem - OT Warszawa, woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Chynów, obr. PGR Drwalew

Transakcja - wynajem lub dzierżawa

Oferta publiczna - działka
gmina Chynów
powiat grójecki
woj. mazowieckie
Data publikacji - 17.03.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 020 725 m2
Działka nr działki - 1/16, obręb - 0065
Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie 0065 PGR Drwalew, gm. Chynów, pow. grójecki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1/16 o pow. 102,0725 ha.
Wyświetleń: 55