Data wygenerowania: 17.02.2017

Minęły ponad 3 miesiące od wygenerowania. Raport może być już nieaktualny.

Raport o terenie:

0,35 ha, województwo: małopolskie, powiat: krakowski, gmina: Skawina, jednostka ewidencyjna: Skawina - miasto

Raport o Terenie zawiera:

 • Formy ochrony przyrody (m.in. pomniki przyrody, NATURA 2000)
 • Dane o charakterze katastralnym dla terenu
 • Parametry geometryczne terenu
 • Zanieczyszczenie powietrza pyłami PM 2,5 i PM 10
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Analiza spadków terenu
 • Zaludnienie w promieniu 5 km
 • Linie energetyczne
 • Zagrożenie powodzią
 • Analiza rodzajów pokrycia terenu
 • Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 m

Nowe dane do pobrania
dla tematów zaznaczonych na czerwono!

Możliwe dodatkowe tematy dla tego terenu:

 • Ceny mieszkań

Raport o Terenie dotyczy obszaru zaznaczonego na mapie: