Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Choceniu

Ogłoszenia na OnGeo
w Choceniu

Działki na sprzedaż: 2

Budynki na sprzedaż: 3

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy Choceń

Choceń, ul. Sikorskiego 4

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Tel: 56 2846617, Fax: 56 2846740

e-mail: gmina.chocen@chocen.pl

www.chocen.pl


Władze lokalne

Wójt Roman Nowakowski

e-mail: gmina.chocen@chocen.pl