OnGeo dla biznesu

OnGeo dla przedsiębiorców oraz specjalistów z sektora nieruchomości

OnGeo oferuje szereg rozwiązań informatycznych umożliwiających dostęp do informacji na temat lokalizacji i istotnych cech każdej nieruchomości w Polsce. Serwis OnGeo łączy usługi portalu nieruchomości z narzędziami wspierającymi procesy decyzyjne, służy do pozyskiwania, generowania i prezentowania informacji charakteryzujących potencjał inwestycyjny wskazanej nieruchomości, podanych w wygodnej i przejrzystej formie raportu.

Oferowane usługi: