Kontakt

Możesz też:

  • zadać pytanie Konsultantowi na czacie
  • zadzwonić pod numer 503 392 404
    (dostępny w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00)

Informacje o OnGeo.pl

OnGeo AL7 A. Łabaj spółka komandytowa sp.k.
ul. Józefa Marcika 4
30-443 Kraków
kontakt@ongeo.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego
NUMER KRS: 0000871798 NIP: 6793113238 REGON: 361985341
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5000 złotych

Kontakt dla mediów, ws. reklamy i współpracy biznesowej

Szczepan Sołtysik
szczepan.soltysik@ongeo.pl