Kontakt

Możesz też:

  • zadać pytanie Konsultantowi na czacie
  • zadzwonić pod numer 12 34 09 449
    (dostępny w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00)

Informacje o OnGeo.pl

OnGeo Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków
kontakt@ongeo.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego
NUMER KRS: 0000565289 NIP: 6793113238 REGON: 361985341
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5000 złotych