Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Ojrzeniu

Ogłoszenia na OnGeo
w Ojrzeniu

Działki - ogłoszenia publiczne: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy Ojrzeń

Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27

Powiat: ciechanowski

Województwo: mazowieckie

Tel: 23 6718320, Fax: 23 6718310

e-mail: ojrzen@ciechanow.pl

www.ojrzen.pl


Władze lokalne

Wójt Zdzisław Mirzejewski

e-mail: ojrzen@ciechanow.pl