Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w gminie Goleniów

Ogłoszenia na OnGeo
w gminie Goleniów

Lokale - ogłoszenia publiczne: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Goleniów, Plac Lotników 1

Powiat: goleniowski

Województwo: zachodniopomorskie

Tel: 91 4698200, Fax: 91 4698298

e-mail: ugim@goleniow.pl

www.goleniow.pl


Władze lokalne

Burmistrz Robert Krupowicz

e-mail: ugim@goleniow.pl