Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w gminie Pisz

Ogłoszenia na OnGeo
w gminie Pisz

Działki na sprzedaż: 1

Budynki na sprzedaż: 4

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miejski w Piszu

Pisz, ul. Gizewiusza 5

Powiat: piski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Tel: 87 4241209, Fax: 87 4235429

e-mail: pisz@home.pl

www.pisz.home.pl


Władze lokalne

Burmistrz Andrzej Szymborski

e-mail: sekretarz@pisz.home.pl