Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Siemianowicach Śląskich

Ogłoszenia na OnGeo
w Siemianowicach Śląskich

Lokale - ogłoszenia publiczne: 9

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10

Powiat: Siemianowice Śląskie

Województwo: śląskie

Tel: 32 7605205, Fax: 32 7605280

e-mail: pm@um.siemianowice.pl

www.um.siemianowice.pl


Władze lokalne

Prezydent Rafał Piech

e-mail: pm@um.siemianowice.pl