Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w mieście Ustroń

Ogłoszenia na OnGeo
w mieście Ustroń

Budynki - ogłoszenia publiczne: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miasta Ustroń

Ustroń, Rynek 1

Powiat: cieszyński

Województwo: śląskie

Tel: 33 857-93-00, Fax: 33 857-93-30

e-mail: sekretariat@ustron.pl

www.ustron.pl


Władze lokalne

Burmistrz Ireneusz Szarzec

e-mail: sekretariat@ustron.pl