Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w gminie Biały Bór

Ogłoszenia na OnGeo
w gminie Biały Bór

Działki na sprzedaż: 1

Działki - ogłoszenia publiczne: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miejski w Białym Bórze

Biały Bór, ul. Żymierskiego 10

Powiat: szczecinecki

Województwo: zachodniopomorskie

Tel: 94 3739002, Fax: 94 3739745

e-mail: sekretariat@bialybor.com.pl

www.bialybor.com.pl


Władze lokalne

Burmistrz Paweł Mikołajewski

e-mail: sekretarzum@bialybor.com.pl