Obszary chronione Biały Bór - Biały Bór

Ochrona przyrody w gminie Biały Bór

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Biały Bór? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Biały Bór, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Biały Bór

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Żydowo-Biały Bór": 7023.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie": 1107.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Las Drzonowski": 629.0 ha
 • Jezioro Bobięcińskie ze Skibską Górą: 7.5 ha
 • Na Południowy Wschód od Jeziora Bielsko: 4.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Jezioro Bobięcińskie: 1401.0 ha
 • Bobolickie Jeziora Lobeliowe: 738.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 16.0 ha
 • : 1.1 ha
 • Jezioro Bobięcińskie Wielkie: 0.12 ha
rezerwat
 • Jezioro Iłowatka: 15.0 ha
 • Jezioro Głębokie: 8.7 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Drawska: 8293.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Szczecinek, Ochrona przyrody Rzeczenica
Przejdź na nowy: Geoportal Biały Bór

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: