Geoportal Dąbrowa Białostocka

Geoportal Dąbrowa Białostocka - sprawdź informacje o swojej gminie:

Chcesz wiedzieć więcej?
Dane urzędu

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1
Powiat: sokólski
Województwo: podlaskie
Tel: 74 7121100 wewn. , Fax: 85 7121017
e-mail: dabrowab@beep.pl

www.dabrowa-bial.pl

Władze lokalne

Burmistrz Artur Gajlewicz

e-mail: dabrowab@beep.pl

Może Cię zainteresować: