Jak to działa? Informacje, które możesz znaleźć w Raporcie o Terenie OnGeo.

Jak wygenerować Raport o Terenie?

Wejdź na stronę OnGeo.pl/raporty i wygeneruj raport w 4 prostych krokach.

 1. Wybierz intersujący Cię teren – możesz to zrobić na trzy sposoby:
  • Zaznacz na mapie konkretną działkę lub kilka sąsiadujących działek za pomocą domyślnie ustawionej funkcji „Wskaż”.
  • Wpisz adres lub nr działki w oknie wyszukiwarki.
  • Wyznacz granice interesującego Cię obszaru za pomocą opcji „Narysuj”.
 2. Generuj raport
  • Prześledź listę tematów raportu dostępnych dla wybranej przez Ciebie lokalizacji i ewentualnie odznacz te, których nie potrzebujesz.
  • Sprawdź cenę, która aktualizuje się na bieżąco w momencie zaznaczania konkretnych zagadnień raportu.
  • Kliknij „Potwierdź”.
 3. Dokonaj opłaty online.
 4. Pobierz raport w wygodnej formie, w pliku PDF.

Jak znaleźć działkę w geoportalu OnGeo?

Znalezienie działki jeszcze nigdy nie było tak proste!

Korzystając z geoportalu OnGeo w bardzo łatwy sposób znajdziesz na mapie działki, którymi jesteś zainteresowany.

Jak to zrobić?

Możesz to zrobić w wybrany dla siebie sposób. Prezentujemy poniżej 3 metody wyboru działki:

Pola wyszukiwarki

Pola wyszukiwarki

 • W polu wyszukiwarki działek wpisz numer działki i/lub miejscowość
 • Poniżej pola wyszukiwarki pojawi się lista podpowiedzi z działkami, które pasują do Twojego zapytania
 • Wybierz z listy działkę, której szukasz
 • Po zaznaczeniu na liście właściwej działki, otrzymasz wynik wyszukiwania

Wskazanie na mapie

Zaznacz działkę Wskazanie na mapie

 • Kliknij przycisk „Wskaż”
 • Podświetlony na żółto oznacza, że jest aktywny. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię działkę. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości)
 • Wskaż interesującą Cie działkę — i gotowe

Narysuj na mapie

Narysuj granice działki Narysuj na mapie

 • Kliknij przycisk „Narysuj”
 • Podświetlony na żółto oznacza, że jest aktywny. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię lokalizację działki, a następnie poprzez klikanie i zaznaczanie kolejno punktów zawężających obszar swojego zainteresowania, zostanie zaznaczony wybrany przez Ciebie obszar działki. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości)

Granice działki zostaną podświetlone, a na szarym polu pojawią się numery ewidencyjne oraz powierzchnia wyszukiwanego terenu.

Teraz możesz przejść do zakładki Pobierz raport i wygenerować szczegółowe informacje o działce, którą wyszukałeś.

Cechy terenu — wszystko o powierzchni nieruchomości

Parametry geometryczne terenu

Parametry geometryczne terenu

Co znajdziesz w tej sekcji?

Podstawowe informacje o terenie:

 • powierzchnia
 • obwód
 • długość
 • współczynnik kształtu (od 1 do 10)

Do czego przydają się te informacje?

 • Zyskujesz dokładne informacje o wymiarach działki.
 • Współczynnik kształtu pomoże Ci w dokonaniu wyceny działki – wyższy oznacza jej bardziej proporcjonalny kształt i jednocześnie większą wartość.

Położenie nieruchomości

Położenie terenu Położenie nieruchomości

Co znajdziesz w tej sekcji?

Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji zaznaczonego terenu:

 • województwo
 • powiat
 • gmina
 • numer działki
 • procentowy udział działki w zaznaczonym obszarze nieruchomości gruntowej

Do czego przydają się te informacje?

 • Szybko i łatwo sprawdzisz numer interesującej Cię działki.
 • Dowiesz się, w którym urzędzie należy załatwić formalności związane z działką.

Analiza rodzajów pokrycia terenu

Analiza rodzajów pokrycia terenu

Co znajdziesz w tej sekcji?

Podstawowe klasy pokrycia terenu w zaznaczonym obszarze oraz w promieniu 200 metrów od jego granic:

 • obszary zabudowane
 • tereny zielone
 • drogi
 • zbiorniki wodne

Do czego przydają się te informacje?

 • Dzięki wiedzy o rozkładzie dróg i terenów zielonych dowiesz się, która lokalizacja zapewni Ci lepszy dojazd do pracy i warunki do rekreacji.
 • Dowiesz się, jaki typ zabudowy dominuje w danej lokalizacji, np. występowanie sadów w najbliższym sąsiedztwie może być istotną informacją dla alergików.

Analiza spadków i ekspozycja terenu

Analiza spadków terenu

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się jakie nachylenia ma interesujący Cię teren:

 • powierzchnia i procentowy udział danych spadków
 • rozkład spadków na mapie
 • maksymalna, minimalna i średnia wysokość terenu

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się, czy będziesz musiał zainwestować w wyrównanie terenu.
 • Sprawdzisz walory widokowe działki.
 • Zyskasz pomoc przy wyborze rodzaju projektu zabudowy.

ANALIZA EKSPOZYCJI TERENU

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się jaki jest kierunek nachylenia zbocza, określony stronami świata. Ekspozycja ternu zwana jest też wystawą terenu:

 • Powierzchnia i procentowy udział poszczególnych kierunków ekspozycji.
 • Rozkład wystawy terenu na mapie z podziałem na 8 kierunków.

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się, jaka jest ekspozycja działki względem stron świata.
 • Ocenisz przydatność terenu pod inwestycje np. w farmy PV.
 • Ocenisz przydatność terenu pod określone uprawy rolne.

Infrastruktura

Dostęp do drogi

Dostęp do drogi publicznej

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się czy wybrana działka ma dostęp do drogi publicznej. Na mapce w Raporcie o terenie zobaczysz jaka jest lokalizacja danej drogi, natomiast tabela pod mapką zawiera informacje takie jak:

 • numer drogi,
 • kategoria zarządzania,
 • klasa drogi,
 • nawierzchnia,
 • odległość od analizowanej działki.

Do czego przydają się te informacje?

Dostęp do drogi publicznej ma istotne znaczenie przy planowaniu inwestycji na działce. W celu uzyskania pozwolenia na budowę, działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej. Nie jest możliwa również sprzedaż działki, która nie posiada dostępu do drogi.

Dostęp do drogi publicznej

Dostęp do drogi planowanej lub w budowie

Co znajdziesz w tej sekcji?

Poznasz lokalizację przebiegu planowanych inwestycji drogowych oraz dróg w budowie. Analiza wykonywana jest w zasięgu 1 km od wskazanego w Raporcie o terenie obszaru. Dodatkowo przedstawione są informacje dotyczące rodzaju drogi, opis inwestycji oraz odległość od analizowanego terenu.

Do czego przydają się te informacje?

Dostęp do drogi planowanej lub w budowie ma znaczenie we wielu aspektach, może być czynnikiem wpływającym na decyzję o inwestycji na danej działce lub rezygnacji z inwestycji, jeżeli uznasz, iż droga w sąsiedztwie będzie uciążliwa. Znając lokalizację planowanych inwestycji drogowych możesz wyselekcjonować grunty o dużym potencjale inwestycyjnym.

Dostęp do drogi planowanej lub w budowie

Linie energetyczne

Linie energetyczne

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się czy w promieniu 200 metrów od interesującego Cię obszaru znajdują się napowietrzne linie energetyczne:

 • niskiego napięcia
 • średniego napięcia
 • wysokiego napięcia
 • najwyższego napięcia.

Poznasz lokalizację transformatorów oraz słupów dla linii wysokiego i najwyższego napięcia.

Do czego przydają się te informacje?

 • Zyskasz informacje o punktach w pobliżu wybranego miejsca, które mogą mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.
 • Dowiesz się, czy w danym miejscu możesz postawić budynek, ze względu na ograniczenia wynikające z występowania stref energetycznych.
 • Dowiesz się jaka jest odległość od linii energetycznych co może mieć wpływ na koszty Twojej inwestycji np. budowy domu lub farmy fotowoltaicznej.

Ograniczenia formalnoprawne — wszystko o danych ewidencyjnych

Pozwolenia na budowę

Pozwolenia na budowę od 2016 roku

Co znajdziesz w tej sekcji?

Codziennie aktualizowane informacje o pozwoleniach budowlanych dla wybranego terenu oraz dla terenów sąsiadujących (w promieniu 200 m):

 • wnioski o pozwolenie na budowę
 • decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się, czy w najbliższej okolicy będą prowadzone nowe inwestycje.
 • Zawsze masz bieżącą wiedzę na temat planowanych i prowadzonych inwestycji ponieważ ta część raportu jest aktualizowana codziennie.

Strefy ochronne wokół terenów zamkniętych

Strefy ochronne wokół terenów zamkniętych

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o lokalizacji terenów zamkniętych. Teren zamknięty to obszar o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Tereny zamknięte tworzone są na obszarach, które ze względu na położenie lub infrastrukturę są szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo kraju.

Do czego przydają się te informacje?

Proces inwestycyjny na terenie zamkniętym obwarowany jest licznymi wyjątkami. Jeżeli teren ma status terenu zamkniętego, nie ma możliwości realizowania na nim inwestycji innych, niż niezbędne z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa.

Strefy ochronne wokół cmentarzy

Strefy ochronne wokół cmentarzy

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o lokalizacji cmentarzy występujących w granicach wybranego terenu i jego sąsiedztwie oraz strefy ochronne cmentarzy.

Do czego przydają się te informacje?

Lokalizacja cmentarza wpływa na ograniczania w zabudowie sąsiednich terenów. Zabudowa jest możliwa w odległości minimum 150 metrów od cmentarza, może być zmniejszona, jeżeli planowane budynki będą miały zasilenie w wodę z wodociągu.

Strefy oddziaływania lotnisk

Strefy oddziaływania lotnisk

Co znajdziesz w tej sekcji?

Tutaj sprawdzisz czy wybrany teren znajduje się w strefie oddziaływania lotniska:

 • strefa ograniczonego użytkowania
 • strefa zewnętrzna (lądujące i startujące samoloty)

Do czego przydają się te informacje?

 • Strefy ograniczonego użytkowania znacznie zmniejszają możliwości budowlane w danym miejscu. Dzięki raportowi dowiesz się na przykład, czy możesz wybudować na wyznaczonym terenie dom jednorodzinny albo zmienić funkcje już postawionego budynku.

Formy ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o powierzchniowych formach ochrony przyrody występujących w granicach wybranego terenu i jego najbliższym sąsiedztwie:

 • parki narodowe i krajobrazowe
 • obszary Natura 2000
 • rezerwaty przyrody
 • pomniki przyrody

Do czego przydają się te informacje?

 • Poznasz ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi.
 • Dowiesz się, jak dobrze chroniona jest zieleń wokół wybranego przez Ciebie terenu. Na przykład: jeżeli planujesz usługi dla turystów w pobliżu parku krajobrazowego, łatwo zorientujesz się, czy określona działka to dobry wybór.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) — zasięg

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) — zasięg

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dla obszarów z dostępnymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów.

Jeżeli obszar jest częściowo objęty MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, raport informuje o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów.

Jeżeli na wskazanym terenie nie ma obowiązującego planu, zostaniesz o tym również poinformowany w raporcie o terenie.

Do czego przydają się te informacje?

Tanio i szybko dowiesz się, czy w przyszłości w okolicy powstaną inwestycje wpływające na jakość Twojego życia.

Jaką kwotę możesz zaoszczędzić?

Zaoszczędzisz do 200 zł w porównaniu z kwotą opłaty skarbowej, którą musisz wnieść w urzędzie, oraz kosztem wypisu i wyrysu (jest on zależny od ilości stron).

Ile czasu możesz zaoszczędzić?

Zaoszczędzisz kilka do kilkunastu dni w porównaniu z uzyskaniem takiego wypisu i wyrysu z właściwego urzędu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) — przeznaczenie terenu

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) — przeznaczenie terenu

Co znajdziesz w tej sekcji?

Jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów możesz uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Do czego przydają się te informacje?

Tanio i szybko zyskasz wiedzę, w jaki sposób możesz zagospodarować wybrany przez Ciebie teren.

Jaką kwotę możesz zaoszczędzić?

Zaoszczędzisz do 200 zł w porównaniu z kwotą opłaty skarbowej, którą musisz wnieść w urzędzie, oraz kosztem wypisu i wyrysu (jest on zależny od ilości stron).

Ile czasu możesz zaoszczędzić?

Zaoszczędzisz od kilku do kilkunastu dni w porównaniu z uzyskaniem takiego wypisu i wyrysu z właściwego urzędu.

Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się, czy w obrębie oraz w odległości 200 m od wybranego przez Ciebie terenu znajdują się nieruchomości objęte ochroną zabytków. Raport przedstawia lokalizację nieruchomości zabytkowych na mapie oraz w formie wykazu tabelarycznego, w którym znajdziesz informacje takie jak:

 • rodzaj i nazwa zabytku,
 • okres powstania,
 • link do szczegółowej dokumentacji danego zabytku, ze strony rządowej,
 • odległość w linii prostej od nieruchomości zabytkowej.

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się czy dana nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.
 • Poznasz najbliższe otoczenie wybranego przez Ciebie terenu. Sąsiedztwo nieruchomości zabytkowych może podnieść jej atrakcyjność, ale może również wpłynąć na ograniczenia w dysponowaniu własną nieruchomością.

Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Energia słoneczna

Nasłonecznienie sezonowe

Potenciał solarny Nasłonecznienie sezonowe

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się jakie jest nasłonecznienie terenu oraz nasłonecznienie dachów budynków na wskazanym przez Ciebie terenie. Zobaczysz miejsca do których dociera mała ilość energii słonecznej - obszary zacienione.

Mapy nasłonecznienia - energia słoneczna, dowiesz się jaka ilość energii promieniowania słonecznego dociera na 1 metr 2 powierzchni (np. gruntu, dachu budynku) w ciągu określonych dni w roku:

 • równonoc 21.03 oraz 23.09,
 • przesilenie letnie - 21.06,
 • przesilenie zimowe - 22.12

Procentowy udział obszarów o określonym natężeniu promieniowania słonecznego w wybranych dniach:

 • bardzo wysokie nasłonecznienie,
 • wysokie nasłonecznienie,
 • średnie nasłonecznienie,
 • niskie nasłonecznienie.

Wartości statystyczne docierającej energii słonecznej na analizowanych obszarze dla wybranych dni:

 • maksymalna wartość promieniowania słonecznego,
 • średnia wartość promieniowania słonecznego,
 • najniższa wartość promieniowania słonecznego.

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się ile energii można uzyskać ze słońca na dachu Twojego domu lub z obszaru działki.
 • Na mapach nasłonecznienia zobaczysz jak rozkłada się ilość energii słonecznej docierającej na powierzchnie w charakterystycznych dniach w roku: lato, zima oraz jesień i wiosna.
 • Dzięki mapie nasłonecznienia wybierzesz najlepsze miejsce pod instalację fotowoltaiczną.
 • Dokonasz kalkulacji:
  • opłacalność inwestycji w panele fotowoltaiczne,
  • ilość potrzebnych paneli fotowoltaicznych,
  • czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej,
  • ile energii elektrycznej ze słońca jesteś w stanie wyprodukować instalując panele fotowoltaiczne na dachu lub powierzchni terenu,
  • jakie będą spodziewane oszczędności z instalacji paneli słonecznych na dachu.

Zagrożenia i uciążliwości — wszystko na co warto zwrócić uwagę

Zagrożenie powodzią

Zagrożenie powodzią

Co znajdziesz w tej sekcji?

Oznaczenie na mapach obszarów:

 • zagrożonych powodzią raz na 10, 100 i 500 lat
 • zagrożonych w sytuacji przerwania wału przeciwpowodziowego

Do czego przydają się te informacje?

 • Sprawdzisz, czy nieruchomość nie znajduje się na terenach zalewowych.
 • Zyskasz mocny argument przy negocjacji ceny nieruchomości.
 • Zobaczysz, czy nie przysługuje Ci niższa stawka na ubezpieczenie nieruchomości.

Obszary zagrożone stagnacją wody

Obszary zagrożone stagnacją wody

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się, czy w obrębie wybranego przez Ciebie terenu znajdują się obszary, na których istnieje wysokie prawdopodobieństwo stałego lub okresowego zalegania wody, ze względu na ukształtowanie terenu.

Dodatkowo pokład mapy przedstawia poziom uwilgotnienia gleby ze względu na topografię terenu, jest to tzw. indeks TWI. Wskaźnik ten, określa zależność pomiędzy wielkością powierzchni biorącej udział w spływie powierzchniowym (fragmencie zlewni) a wartością jej nachylenia.

Do czego przydają się te informacje?

 • Sprawdzisz, czy w przypadku dużych opadów atmosferycznych istnieje ryzyko zalegania wody na działce.
 • Bez wychodzenia z domu dowiesz się czy wybrany teren jest podmokły.
 • Zweryfikujesz czy na działce będzie możliwość budowy domu, bez konieczności robienia nasypów lub odwadniania terenu.

Natężenie hałasu

Natężenie hałasu

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje wskazujące poziom hałasu generowany przez źródła cywilizacyjne, tj.:

 • drogi
 • lotniska
 • hałas miejski

Do czego przydają się te informacje?

 • Nie lubisz hałasu? Posiadasz zwierzęta? Dzięki tej funkcji, dowiesz się, czy wybrana lokalizacja nie będzie dla Ciebie uciążliwa.
 • Zobaczysz, jak rozkłada się natężenie hałasu na działce, co pomoże w projektowaniu układu pomieszczeń, np. ulokowaniu sypialni w miejscu, gdzie jest najciszej

Osuwiska

Osuwiska

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się czy w obrębie wybranego przez Ciebie obszaru i w jego pobliżu znajdują się udokumentowane strefy osuwisk:

 • aktywnych
 • okresowo aktywnych
 • nieaktywnych
 • oraz strefy zagrożone ruchami masowymi.

Do czego przydają się te informacje?

 • Pozwolą Ci się upewnić, czy Twoja inwestycja jest bezpieczna bez sprawdzania tego w terenie.
 • Zyskujesz wiedzę, czy będziesz musiał zainwestować dodatkowe fundusze w zabezpieczenie budowli.

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o średniorocznym zanieczyszczeniu pyłami:

 • drobnymi (PM 2,5)
 • średnimi (PM 10)
 • oraz stan powietrza na mapie dla obszaru w promieniu 5 km.

Do czego przydają się te informacje?

 • Pomogą Ci wybrać właściwe miejsce do mieszkania, to szczególnie ważne dla astmatyków i rodziców małych dzieci.

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej

Dostępność usług (POI)

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o lokalizacji obiektów użyteczności publicznej (POI) w odległości 1 kilometra od wskazanego terenu. Miejsca użyteczności publicznej podzielone zostały na grupy:

 • szkoła
 • przedszkole
 • opieka medyczna
 • sklep
 • rozrywka
 • sport i rekreacja
 • basen
 • bank/ bankomat
 • przystanek
 • paczkomat

W analizie lokalizacji dostępności usług (POI) w formie tabeli przedstawiana jest łączna liczba miejsc oraz maksymalnie 10 najbliższych miejsc z danej grupy wraz z podaniem odległości i nazwy danego obiektu.

Do czego przydają się te informacje?

Dowiesz się jaka jest dostępność usług użyteczności publicznej w sąsiedztwie wskazanego obszaru. Analizowane dane będą przydatne zarówno w przypadku planowania lokalizacji placówki firmy, jak i miejsca pod budowę domu.

Demografia — wszystko o sąsiedztwie

Zaludnienie

Zaludnienie

Co znajdziesz w tej sekcji?

Podstawowe informacje o danych demograficznych dla analizowanego obszaru:

 • liczbę osób w analizowanym obszarze
 • średnią liczbę osób przypadającą na km²

Do czego przydają się te informacje?

Jeżeli planujesz prowadzić usługi w danym miejscu lub wręcz przeciwnie – szukasz samotności, te informacje będą dla Ciebie istotne.

Inne

Mapy

Mapy

Do każdej z opisanych informacji dołączamy mapę, która dokładnie ją ilustruje. Dzięki temu łatwiej przeanalizujesz dane liczbowe oraz dostępną dokumentację.

Nowe funkcje

Nowe funkcje

Dzięki bezpłatnej aktywacji Powiadomień o Nowych Danych, na podany przez Ciebie adres e-mail będziesz otrzymywać powiadomienia o dodatkowych danych dostępnych dla wybranej lokalizacji.

Aby dotrzymywać Ci kroku i wspierać Cię w szybszym i tańszym pozyskiwaniu informacji o wybranej lokalizacji, nieustannie rozwijamy nasz serwis. Poprzez dodawanie nowych, innowacyjnych funkcjonalności oraz kolejnych tematów do raportu dajemy Ci narzędzie, które rozwija się wraz z Twoimi rosnącymi potrzebami.

Aby zakupić Raport zaktualizowany o nowe dane, wystarczy kliknąć w link podany w wiadomości.