Jak to działa? Informacje, które możesz znaleźć w Raporcie o Terenie OnGeo.

Jak wygenerować Raport o Terenie?

Wejdź na stronę OnGeo.pl/raporty i wygeneruj raport w 4 prostych krokach.

 1. Wybierz intersujący Cię teren – możesz to zrobić na trzy sposoby:
  • Zaznacz na mapie konkretną działkę lub kilka sąsiadujących działek za pomocą domyślnie ustawionej funkcji „Wskaż”.
  • Wpisz adres lub nr działki w oknie wyszukiwarki.
  • Wyznacz granice interesującego Cię obszaru za pomocą opcji „Narysuj”.
 2. Generuj raport
  • Prześledź listę tematów raportu dostępnych dla wybranej przez Ciebie lokalizacji i ewentualnie odznacz te, których nie potrzebujesz.
  • Sprawdź cenę, która aktualizuje się na bieżąco w momencie zaznaczania konkretnych zagadnień raportu.
  • Kliknij „Potwierdź”.
 3. Dokonaj opłaty online.
 4. Pobierz raport w wygodnej formie, w pliku PDF.

Jak znaleźć działkę w geoportalu OnGeo?

Znalezienie działki jeszcze nigdy nie było tak proste!

Korzystając z geoportalu OnGeo w bardzo łatwy sposób znajdziesz na mapie działki, którymi jesteś zainteresowany.

Jak to zrobić?

Możesz to zrobić w wybrany dla siebie sposób. Prezentujemy poniżej 3 metody wyboru działki:

Pola wyszukiwarki

Pola wyszukiwarki

 • W polu wyszukiwarki działek wpisz numer działki i/lub miejscowość
 • Poniżej pola wyszukiwarki pojawi się lista podpowiedzi z działkami, które pasują do Twojego zapytania
 • Wybierz z listy działkę, której szukasz
 • Po zaznaczeniu na liście właściwej działki, otrzymasz wynik wyszukiwania

Wskazanie na mapie

Zaznacz działkę Wskazanie na mapie

 • Kliknij przycisk „Wskaż”
 • Podświetlony na żółto oznacza, że jest aktywny. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię działkę. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości)
 • Wskaż interesującą Cie działkę — i gotowe

Narysuj na mapie

Narysuj granice działki Narysuj na mapie

 • Kliknij przycisk „Narysuj”
 • Podświetlony na żółto oznacza, że jest aktywny. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię lokalizację działki, a następnie poprzez klikanie i zaznaczanie kolejno punktów zawężających obszar swojego zainteresowania, zostanie zaznaczony wybrany przez Ciebie obszar działki. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości)

Granice działki zostaną podświetlone, a na szarym polu pojawią się numery ewidencyjne oraz powierzchnia wyszukiwanego terenu.

Teraz możesz przejść do zakładki Pobierz raport i wygenerować szczegółowe informacje o działce, którą wyszukałeś.

Położenie terenu

Parametry geometryczne terenu

Parametry geometryczne terenu

Co znajdziesz w tej sekcji?

Podstawowe informacje o terenie:

 • powierzchnia
 • obwód
 • długość
 • współczynnik kształtu (od 1 do 10)
 • wykaz współrzędnych punktów granicznych
 • odległości pomiędzy punktami granicznymi

Do czego przydają się te informacje?

 • Zyskujesz dokładne informacje o wymiarach działki.
 • Współczynnik kształtu pomoże Ci w dokonaniu wyceny działki – wyższy oznacza jej bardziej proporcjonalny kształt i jednocześnie większą wartość.
 • Współrzędne punktów granicznych umożliwią Ci weryfikację przebiegu granicy działki w terenie.

Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków

Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków

Co znajdziesz w tej sekcji?

Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji zaznaczonego terenu:

 • województwo
 • powiat
 • gmina
 • numer działki
 • procentowy udział działki w zaznaczonym obszarze nieruchomości gruntowej

Do czego przydają się te informacje?

 • Szybko i łatwo sprawdzisz numer interesującej Cię działki.
 • Dowiesz się, w którym urzędzie należy załatwić formalności związane z działką.

Dodatkowe dane z Ewidencji Gruntów i BudynkówDodatkowe dane z Ewidencji Gruntów i Budynków

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje dodatkowe z ewidencji gruntów i budynków, bazujące na danych z powiatów lub miast. Możliwe do uzyskania informacje to:

 • identyfikator działki
 • powierzchnia działki zgodna z EGIB (urzędowa)
 • właściciel i władający nieruchomością zgodnie z grupą rejestrową

Dane pobierane bezpośrednio z baz powiatów i miast, brak danych oznacza że dany urząd ich nie udostępnia.

Do czego przydają się te informacje?

 • Zweryfikujesz kto jest właścicielem nieruchomości, m.in. czy jest to osoba fizyczna, Skarb Państwa lub innna grupa rejestrowa.
 • Poznasz powierzchnie działki, która jest wykazywana w rejestrze EGiB, to od tej powierzchni jest naliczany podatek od nieruchomości. Często powierzchnia ta nie jest zgodna z faktyczną powierzchnią działki w terenie.

Ograniczenia formalnoprawne — wszystko o danych ewidencyjnych

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) — zasięg

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) — zasięg

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dla obszarów z dostępnymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów.

Jeżeli obszar jest częściowo objęty MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, raport informuje o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów.

Jeżeli na wskazanym terenie nie ma obowiązującego planu, zostaniesz o tym również poinformowany w raporcie o terenie.

Do czego przydają się te informacje?

Tanio i szybko dowiesz się, czy w przyszłości w okolicy powstaną inwestycje wpływające na jakość Twojego życia.

Jaką kwotę możesz zaoszczędzić?

Zaoszczędzisz do 200 zł w porównaniu z kwotą opłaty skarbowej, którą musisz wnieść w urzędzie, oraz kosztem wypisu i wyrysu (jest on zależny od ilości stron).

Ile czasu możesz zaoszczędzić?

Zaoszczędzisz kilka do kilkunastu dni w porównaniu z uzyskaniem takiego wypisu i wyrysu z właściwego urzędu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) — przeznaczenie terenu

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) — przeznaczenie terenu

Co znajdziesz w tej sekcji?

Jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów możesz uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Do czego przydają się te informacje?

Tanio i szybko zyskasz wiedzę, w jaki sposób możesz zagospodarować wybrany przez Ciebie teren.

Jaką kwotę możesz zaoszczędzić?

Zaoszczędzisz do 200 zł w porównaniu z kwotą opłaty skarbowej, którą musisz wnieść w urzędzie, oraz kosztem wypisu i wyrysu (jest on zależny od ilości stron).

Ile czasu możesz zaoszczędzić?

Zaoszczędzisz od kilku do kilkunastu dni w porównaniu z uzyskaniem takiego wypisu i wyrysu z właściwego urzędu.

Pozwolenia na budowę

Pozwolenia na budowę od 2016 roku

Co znajdziesz w tej sekcji?

Codziennie aktualizowane informacje o pozwoleniach budowlanych dla wybranego terenu oraz dla terenów sąsiadujących (w promieniu 200 m):

 • wnioski o pozwolenie na budowę
 • decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się, czy w najbliższej okolicy będą prowadzone nowe inwestycje.
 • Zawsze masz bieżącą wiedzę na temat planowanych i prowadzonych inwestycji ponieważ ta część raportu jest aktualizowana codziennie.

Analiza zabudowy

Analiza zabudowy

Co znajdziesz w tej sekcji?

Analiza zabudowy w Raporcie o terenie prezentuje szczegółowe informacje dotyczące wybranej działki lub terenu oraz charakterystyki zabudowy na tym obszarze oraz w promieniu 50 metrów. Analiza zostanie przedstawiona w formie mapy, która wizualnie ukazuje rozmieszczenie budynków na terenie, oraz dwóch tabel pod mapą. Pierwsza tabela zawiera szczegółowe dane liczbowe dotyczące parametrów budynków, a druga tabela zawiera informacje o działkach w zasięgu analizowanego obszaru.

Przy użyciu tej analizy otrzymasz następujące informacje:

 • Powierzchnia budynków: Poznasz wielkość powierzchni zajmowanej przez budynki na danym obszarze.
 • Wysokość budynków: Dowiesz się, jak wysokie są budynki na terenie analizowanej działki lub terenu.
 • Kubatura budynków: Otrzymasz informacje dotyczące całkowitej objętości budynków, co pozwoli ocenić ich rozmiar i potencjalny wpływ na okolicę.
 • Kondygnacje: Będziesz mieć wgląd w liczbę pięter, na jakie składają się poszczególne budynki.
 • Odległość od analizowanego terenu: Przedstawimy informacje dotyczące odległości budynków od granicy wybranej działki lub terenu.

W drugiej tabeli otrzymasz informacje o wskaźnikach powierzchni zabudowy i intensywności zabudowy, dla każdej działki znajdującej się w odległości 50 m od analizowanego terenu. Wskaźniki te dostarczają informacji o tym, w jakim stopniu działki są zabudowane.

Do czego przydają się te informacje?

Informacje z analizy zabudowy mają praktyczne zastosowanie dla różnych osób i celów:

 • Planowanie przestrzenne: Pozwolą osobom odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne ocenić, jakie rodzaje zabudowy są odpowiednie dla danego terenu i jak wpłyną na otoczenie.
 • Potencjał inwestycyjny: Przedsiębiorcy i inwestorzy mogą wykorzystać te informacje do oceny potencjału inwestycyjnego działki lub terenu.
 • Ochrona środowiska: Analiza pozwala ocenić wpływ budynków na środowisko naturalne i ocenić, czy są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Planowanie infrastruktury: Informacje o zabudowie są przydatne w planowaniu infrastruktury, takiej jak sieć dróg czy dostęp do usług publicznych.
 • Rynek nieruchomości: Dane z analizy zabudowy są cenne dla osób związanych z rynkiem nieruchomości, takich jak agenci, deweloperzy i pośrednicy, pomagając im w analizie rynku i podejmowaniu decyzji.
Analiza zabudowy

Formy ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o powierzchniowych formach ochrony przyrody występujących w granicach wybranego terenu i jego najbliższym sąsiedztwie:

 • parki narodowe i krajobrazowe
 • obszary Natura 2000
 • rezerwaty przyrody
 • pomniki przyrody

Do czego przydają się te informacje?

 • Poznasz ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi.
 • Dowiesz się, jak dobrze chroniona jest zieleń wokół wybranego przez Ciebie terenu. Na przykład: jeżeli planujesz usługi dla turystów w pobliżu parku krajobrazowego, łatwo zorientujesz się, czy określona działka to dobry wybór.

Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się, czy w obrębie oraz w odległości 200 m od wybranego przez Ciebie terenu znajdują się nieruchomości objęte ochroną zabytków. Raport przedstawia lokalizację nieruchomości zabytkowych na mapie oraz w formie wykazu tabelarycznego, w którym znajdziesz informacje takie jak:

 • rodzaj i nazwa zabytku,
 • okres powstania,
 • link do szczegółowej dokumentacji danego zabytku, ze strony rządowej,
 • odległość w linii prostej od nieruchomości zabytkowej.

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się czy dana nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.
 • Poznasz najbliższe otoczenie wybranego przez Ciebie terenu. Sąsiedztwo nieruchomości zabytkowych może podnieść jej atrakcyjność, ale może również wpłynąć na ograniczenia w dysponowaniu własną nieruchomością.
Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Obszary ochrony archeologicznej

Obszary ochrony archeologicznej

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się czy w obrębie oraz w odległości 300 m od wybranego przez Ciebie terenu znajdują się obszary ochrony archeologicznej. Raport przedstawia na mapie lokalizację stanowisk archeologicznych oraz poglądowo wyznaczone strefy (bufory), o promieniu 40 m od punktów stanowisk. W tabeli przedstawione zostały informacje:

 • nazwa stanowiska archeologicznego,
 • rodzaj,
 • okres powstania,
 • więcej - link do szczegółowej dokumentacji danego stanowiska archeologicznego, ze strony rządowej,
 • odległość stanowiska od analizowanego terenu.

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się czy na działce jest zarejestrowane stanowisko archeologiczne.
 • Wszelkie prace ziemne i/lub budowlane wykonywane w obrębie nieruchomości objętej archeologiczną strefą prawnej ochrony konserwatorskiej należy uzgodnić wcześniej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Bardzo ważne jest zatem sprawdzenie czy działka na której zamierzasz np. wybudować dom nie znajduje się na obszarze chronionym.

Strefy ochronne wokół terenów zamkniętych

Strefy ochronne wokół terenów zamkniętych

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o lokalizacji terenów zamkniętych. Teren zamknięty to obszar o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Tereny zamknięte tworzone są na obszarach, które ze względu na położenie lub infrastrukturę są szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo kraju.

Do czego przydają się te informacje?

Proces inwestycyjny na terenie zamkniętym obwarowany jest licznymi wyjątkami. Jeżeli teren ma status terenu zamkniętego, nie ma możliwości realizowania na nim inwestycji innych, niż niezbędne z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa.

Strefy ochronne wokół cmentarzy

Strefy ochronne wokół cmentarzy

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o lokalizacji cmentarzy występujących w granicach wybranego terenu i jego sąsiedztwie oraz strefy ochronne cmentarzy.

Do czego przydają się te informacje?

Lokalizacja cmentarza wpływa na ograniczania w zabudowie sąsiednich terenów. Zabudowa jest możliwa w odległości minimum 150 metrów od cmentarza, może być zmniejszona, jeżeli planowane budynki będą miały zasilenie w wodę z wodociągu.

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się czy w promieniu 300 metrów od interesującego Cię obszaru znajdują się strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych. Strefy te wyznacza się jako bufor od turbiny wiatrowej, którego promień wynosi dziesięciokrotność wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej.

Oprócz lokalizacji strefy poznasz dokładne położenie turbiny wiatrowej.

Do czego przydają się te informacje?

Dowiesz się czy Twoja działka jest położona w strefie wyłączonej wokół turbin wiatrowych.

Jeśli Twoja działka mieści się wewnątrz strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych, nie otrzymasz pozwolenia na budowę.

Strefy ochrony uzdrowiskowej

Strefy ochrony uzdrowiskowej

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o tym, czy wybrany teren jest w zasięgu stref ochrony uzdrowiskowej. Obszary ochrony uzdrowiskowej to wydzielone tereny w celu: ochrony czynników leczniczych, naturalnych surowców leczniczych, walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych. Wyróżniamy 3 rodzaje stref uzdrowiskowych:

 • Strefa A - największe ograniczenia
 • Strefa B
 • Strefa C

Do czego przydają się te informacje?

Strefy ochrony uzdrowiskowej ograniczają możliwości zabudowy, realizacji inwestycji oraz określonych działalności na obszarach na których występują. Przed zakupem działki sprawdź, czy teren ten nie znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska, ma to szczególne znaczenie jeżeli planujesz docelowo prowadzić w tym miejscu działalność przemysłową lub inną oddziaływująca na środowisko.

Strefy oddziaływania lotnisk

Strefy oddziaływania lotnisk

Co znajdziesz w tej sekcji?

Tutaj sprawdzisz czy wybrany teren znajduje się w strefie oddziaływania lotniska:

 • strefa ograniczonego użytkowania
 • strefa zewnętrzna (lądujące i startujące samoloty)

Do czego przydają się te informacje?

 • Strefy ograniczonego użytkowania znacznie zmniejszają możliwości budowlane w danym miejscu. Dzięki raportowi dowiesz się na przykład, czy możesz wybudować na wyznaczonym terenie dom jednorodzinny albo zmienić funkcje już postawionego budynku.

Infrastruktura

Dostęp do drogi

Dostęp do drogi publicznej

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się czy wybrana działka ma dostęp do drogi publicznej. Na mapce w Raporcie o terenie zobaczysz jaka jest lokalizacja danej drogi, natomiast tabela pod mapką zawiera informacje takie jak:

 • numer drogi,
 • kategoria zarządzania,
 • klasa drogi,
 • nawierzchnia,
 • odległość od analizowanej działki.

Do czego przydają się te informacje?

Dostęp do drogi publicznej ma istotne znaczenie przy planowaniu inwestycji na działce. W celu uzyskania pozwolenia na budowę, działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej. Nie jest możliwa również sprzedaż działki, która nie posiada dostępu do drogi.

Dostęp do drogi publicznej

Dostęp do drogi planowanej lub w budowie

Co znajdziesz w tej sekcji?

Poznasz lokalizację przebiegu planowanych inwestycji drogowych oraz dróg w budowie. Analiza wykonywana jest w zasięgu 1 km od wskazanego w Raporcie o terenie obszaru. Dodatkowo przedstawione są informacje dotyczące rodzaju drogi, opis inwestycji oraz odległość od analizowanego terenu.

Do czego przydają się te informacje?

Dostęp do drogi planowanej lub w budowie ma znaczenie we wielu aspektach, może być czynnikiem wpływającym na decyzję o inwestycji na danej działce lub rezygnacji z inwestycji, jeżeli uznasz, iż droga w sąsiedztwie będzie uciążliwa. Znając lokalizację planowanych inwestycji drogowych możesz wyselekcjonować grunty o dużym potencjale inwestycyjnym.

Dostęp do drogi planowanej lub w budowie

Linie energetyczne

Linie energetyczne

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się czy w promieniu 200 metrów od interesującego Cię obszaru znajdują się napowietrzne linie energetyczne:

 • niskiego napięcia
 • średniego napięcia
 • wysokiego napięcia
 • najwyższego napięcia.

Poznasz lokalizację transformatorów oraz słupów dla linii wysokiego i najwyższego napięcia.

Do czego przydają się te informacje?

 • Zyskasz informacje o punktach w pobliżu wybranego miejsca, które mogą mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.
 • Dowiesz się, czy w danym miejscu możesz postawić budynek, ze względu na ograniczenia wynikające z występowania stref energetycznych.
 • Dowiesz się jaka jest odległość od linii energetycznych co może mieć wpływ na koszty Twojej inwestycji np. budowy domu lub farmy fotowoltaicznej.

Dostęp do światłowodu

Dostęp do światłowodu

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się czy w promieniu 200 metrów od interesującego Cię obszaru znajdują się budynki z przyłączem internetu światłowodowego.

Oprócz lokalizacji przyłączy poznasz dokładny adres budynku, nazwę dostawcy internetu światłowodowego oraz prędkość łącza internetowego

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się czy dla nieruchomości, którą posiadasz lub planujesz kupić jest możliwość przyłączenia się do sieci światłowodowej.
 • Poznasz dokładny adresy budynków, w których jest przyłącz światłowodu, dzięki temu możesz porozmawiać z sąsiadem o zgodę wykop i na podciągnięcie linii światłowodu do Twojej nieruchomości.
 • Dowiesz się jaka firma odpowiada za utrzymanie sieci światłowodowej w danym miejscu i nawiążesz z nią kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości podłączenia do sieci.

Uzbrojenie terenu w media

Uzbrojenie terenu w media

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się czy działka posiada dostęp do mediów oraz czy w sąsiedztwie wybranego do analizy obszaru przebiegają sieci infrastruktury technicznej.

Na mapie w Raporcie o terenie prezentowane są dane o uzbrojeniu terenu w następujące obiekty infrastruktury technicznej:

 • linie elektroenergetyczne,
 • przewody wodociągowe,
 • przewody gazociągowe,
 • przewody kanalizacyjne,
 • przewody telekomunikacyjne,
 • przewody ciepłownicze,
 • latarnie, słupy, studnie, hydranty.

Uwaga!
Mapa uzbrojenie terenu w media może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat Uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się czy dla nieruchomości, którą posiadasz lub planujesz kupić jest możliwość przyłączenia się do mediów.
 • Dowiesz się jaka jest odległość od sieci uzbrojenia terenu i oszacujesz koszt budowy przyłączy do interesującej Cię działki.
 • Oszacujesz wartość działki, ponieważ dostęp do mediów to istotny czynnik wpływający na cenę nieruchomości.
 • Ocenisz możliwość zabudowy na danym terenie, ponieważ brak dostępu do podstawowych mediów wyklucza możliwość zabudowy.

Fizjografia terenu

Analiza rodzajów pokrycia terenu

Analiza rodzajów pokrycia terenu

Co znajdziesz w tej sekcji?

Podstawowe klasy pokrycia terenu w zaznaczonym obszarze oraz w promieniu 200 metrów od jego granic:

 • obszary zabudowane
 • tereny zielone
 • drogi
 • zbiorniki wodne

Do czego przydają się te informacje?

 • Dzięki wiedzy o rozkładzie dróg i terenów zielonych dowiesz się, która lokalizacja zapewni Ci lepszy dojazd do pracy i warunki do rekreacji.
 • Dowiesz się, jaki typ zabudowy dominuje w danej lokalizacji, np. występowanie sadów w najbliższym sąsiedztwie może być istotną informacją dla alergików.

Analiza spadków i ekspozycja terenu

Analiza spadków terenu

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się jakie nachylenia ma interesujący Cię teren:

 • powierzchnia i procentowy udział danych spadków
 • rozkład spadków na mapie
 • maksymalna, minimalna i średnia wysokość terenu

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się, czy będziesz musiał zainwestować w wyrównanie terenu.
 • Sprawdzisz walory widokowe działki.
 • Zyskasz pomoc przy wyborze rodzaju projektu zabudowy.

ANALIZA EKSPOZYCJI TERENU

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się jaki jest kierunek nachylenia zbocza, określony stronami świata. Ekspozycja ternu zwana jest też wystawą terenu:

 • Powierzchnia i procentowy udział poszczególnych kierunków ekspozycji.
 • Rozkład wystawy terenu na mapie z podziałem na 8 kierunków.

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się, jaka jest ekspozycja działki względem stron świata.
 • Ocenisz przydatność terenu pod inwestycje np. w farmy PV.
 • Ocenisz przydatność terenu pod określone uprawy rolne.

Nasłonecznienie sezonowe

Potenciał solarny Nasłonecznienie sezonowe

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się jakie jest nasłonecznienie terenu oraz nasłonecznienie dachów budynków na wskazanym przez Ciebie terenie. Zobaczysz miejsca do których dociera mała ilość energii słonecznej - obszary zacienione.

Mapy nasłonecznienia - energia słoneczna, dowiesz się jaka ilość energii promieniowania słonecznego dociera na 1 metr 2 powierzchni (np. gruntu, dachu budynku) w ciągu określonych dni w roku:

 • równonoc 21.03 oraz 23.09,
 • przesilenie letnie - 21.06,
 • przesilenie zimowe - 22.12

Procentowy udział obszarów o określonym natężeniu promieniowania słonecznego w wybranych dniach:

 • bardzo wysokie nasłonecznienie,
 • wysokie nasłonecznienie,
 • średnie nasłonecznienie,
 • niskie nasłonecznienie.

Wartości statystyczne docierającej energii słonecznej na analizowanych obszarze dla wybranych dni:

 • maksymalna wartość promieniowania słonecznego,
 • średnia wartość promieniowania słonecznego,
 • najniższa wartość promieniowania słonecznego.

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się ile energii można uzyskać ze słońca na dachu Twojego domu lub z obszaru działki.
 • Na mapach nasłonecznienia zobaczysz jak rozkłada się ilość energii słonecznej docierającej na powierzchnie w charakterystycznych dniach w roku: lato, zima oraz jesień i wiosna.
 • Dzięki mapie nasłonecznienia wybierzesz najlepsze miejsce pod instalację fotowoltaiczną.
 • Dokonasz kalkulacji:
  • opłacalność inwestycji w panele fotowoltaiczne,
  • ilość potrzebnych paneli fotowoltaicznych,
  • czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej,
  • ile energii elektrycznej ze słońca jesteś w stanie wyprodukować instalując panele fotowoltaiczne na dachu lub powierzchni terenu,
  • jakie będą spodziewane oszczędności z instalacji paneli słonecznych na dachu.

Analiza żyzności gleb

Analiza żyzności gleb

Co znajdziesz w tej sekcji?

Analiza przedstawia jaką żyznością charakteryzuje się gleba na wybranym terenie. Poprzez żyzność należy rozumieć zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin.

Żyzność gleb w Raporcie została przedstawiona w dziewięcio stopniowej skali, gdzie 9 to gleby najlepsze, natomiast 1 to gleby najgorsze. Gleby zostały podzielone na 3 grupy:

 • 1-3 gleby ubogie
 • 4-6 gleby średnio żyzne
 • 7-9 gleby żyzne

Pierwsza tabela pod mapą zawiera informacje ilościowe dotyczące żyzności gleb na wybranym do raportu terenie, są to:

 • grupa żyzności gleb
 • kategoria żyzności gleb
 • powierzchnia danej kategorii żyzności gleby
 • procentowy udział w powierzchni wybranego do raportu terenu

Druga tabelka, przedstawia analizę użytków gruntowych i klas bonitacyjnych gleb na wskazanym do raportu terenie. Dane pobierane bezpośrednio z baz powiatów i miast, brak danych oznacza że dany urząd ich nie udostępnia. Możliwe do uzyskania w tabeli informacje to:

 • oznaczenie użytku gruntowego dla działki wybranej do raportu
 • oznaczenie klasy bonitacyjnej gleby

Niektóre obszary mogą zawierać na mapie kontury klasoużytków i oznaczenia klas bonitacyjnych ich dostępność jest zależna od tego czy powiat lub miasto udostępniają te dane. Przedstawione są bardzo cienką przerywaną linią, aby je dostrzec należy przybliżyć widok mapy w raporcie.

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się czy gleba na wybranym terenie jest odpowiednio żyzna pod uprawę np. wymagających upraw.
 • Dla miejsc, gdzie ta informacja jest udostępniana dowiesz się jaka jest klasa gleby, grunty rolne o klasach I-III podlegają ochronie i możliwości realizacji inwestycji budowlanych na nich są ograniczone.

Zagrożenia i uciążliwości — wszystko na co warto zwrócić uwagę

Zagrożenie powodziowe

Zagrożenie powodziowe

Co znajdziesz w tej sekcji?

Oznaczenie na mapach obszarów:

 • zagrożonych powodzią raz na 10, 100 i 500 lat
 • zagrożonych w sytuacji przerwania wału przeciwpowodziowego

Do czego przydają się te informacje?

 • Sprawdzisz, czy nieruchomość nie znajduje się na terenach zalewowych.
 • Zyskasz mocny argument przy negocjacji ceny nieruchomości.
 • Zobaczysz, czy nie przysługuje Ci niższa stawka na ubezpieczenie nieruchomości.

Obszary zagrożone stagnacją wody

Obszary zagrożone stagnacją wody

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się, czy w obrębie wybranego przez Ciebie terenu znajdują się obszary, na których istnieje wysokie prawdopodobieństwo stałego lub okresowego zalegania wody, ze względu na ukształtowanie terenu.

Dodatkowo pokład mapy przedstawia poziom uwilgotnienia gleby ze względu na topografię terenu, jest to tzw. indeks TWI. Wskaźnik ten, określa zależność pomiędzy wielkością powierzchni biorącej udział w spływie powierzchniowym (fragmencie zlewni) a wartością jej nachylenia.

Do czego przydają się te informacje?

 • Sprawdzisz, czy w przypadku dużych opadów atmosferycznych istnieje ryzyko zalegania wody na działce.
 • Bez wychodzenia z domu dowiesz się czy wybrany teren jest podmokły.
 • Zweryfikujesz czy na działce będzie możliwość budowy domu, bez konieczności robienia nasypów lub odwadniania terenu.

Osiadanie terenu

Osiadanie terenu

Co znajdziesz w tej sekcji?

W analizie przedstawione zostały informacje o pionowych przemieszczeniach wybranego terenu w wybranych punktach. Przemieszczenia mogą przyjmować wartości ujemne, co oznacza, że teren osiada, lub wartości dodatnie, co świadczy o podnoszeniu się terenu.

Przy użyciu tej analizy otrzymasz następujące informacje:

 1. Mapa: Prezentuje ponumerowane punkty na mapie, z wartościami średniorocznych osiadania lub podnoszenia terenu. Tło mapy przedstawia zmienność w ruchach pionowych terenu, wykorzystując kolorystykę ciepłych i zimnych odcieni.
 2. Tabela: Zawiera zestawienie punktów pomiarowych, wraz z numerem punktu, wartościami osiadania/podnoszenia terenu, tolerancją pomiaru, wysokością n.p.m. oraz odległością od analizowanego terenu.
 3. Wykres: Prezentuje pomiary osiadania lub podnoszenia terenu w miesięcznych okresach czasowych dla wybranych punktów pomiarowych. Kolor linii na wykresie odpowiada kolorowi punktu na mapie i w tabeli.

Do czego przydają się te informacje?

Informacje z analizy osiadania terenu mają praktyczne zastosowanie dla różnych celów i osób:

 • Identyfikacja ruchów gruntu: Analiza osiadania terenu umożliwia identyfikację ruchów gruntu spowodowanych różnymi zjawiskami naturalnymi i antropogenicznymi, co jest istotne w kontekście ochrony budynków i infrastruktury.
 • Ocena potencjału inwestycyjnego: Informacje o osiadaniu terenu są niezbędne przed realizacją inwestycji budowlanej oraz mogą pomóc w ocenie potencjału inwestycyjnego działki.
 • Badanie i monitorowanie deformacji gruntu: Dane dotyczące pionowych przemieszczeń terenu pozwalają na analizę i zrozumienie różnorodnych zjawisk deformacji, zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych, takich jak osunięcia ziemi i osiadanie.
 • Ocena ryzyka geozagrożeń: Informacje o osiadaniu terenu są istotne przy opracowywaniu strategii łagodzenia skutków oraz lepszego zarządzania i planowania obszarów miejskich i infrastruktury, w celu minimalizacji ryzyka związanego z geozagrożeniami.

Osuwiska

Osuwiska

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się czy w obrębie wybranego przez Ciebie obszaru i w jego pobliżu znajdują się udokumentowane strefy osuwisk:

 • aktywnych
 • okresowo aktywnych
 • nieaktywnych
 • oraz strefy zagrożone ruchami masowymi.

Do czego przydają się te informacje?

 • Pozwolą Ci się upewnić, czy Twoja inwestycja jest bezpieczna bez sprawdzania tego w terenie.
 • Zyskujesz wiedzę, czy będziesz musiał zainwestować dodatkowe fundusze w zabezpieczenie budowli.

Natężenie hałasu

Natężenie hałasu

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje wskazujące poziom hałasu generowany przez źródła cywilizacyjne, tj.:

 • drogi
 • lotniska
 • hałas miejski

Do czego przydają się te informacje?

 • Nie lubisz hałasu? Posiadasz zwierzęta? Dzięki tej funkcji, dowiesz się, czy wybrana lokalizacja nie będzie dla Ciebie uciążliwa.
 • Zobaczysz, jak rozkłada się natężenie hałasu na działce, co pomoże w projektowaniu układu pomieszczeń, np. ulokowaniu sypialni w miejscu, gdzie jest najciszej

Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe

Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o lokalizacji miejsc, obiektów i urządzeń potencjalnie uciążliwych w odległości do 300 m od wybranego terenu. Analiza uciążliwości w sąsiedztwie podzielona została na 10 grup:

 • kompleks przemysłowo - gospodarczy, np.: elektrociepłownia, zakład przemysłowy,
 • wysoka budowla techniczna, np.: maszt oświetleniowy, wieża ciśnień,
 • zbiornik techniczny,
 • inne urządzenie techniczne, np.: transformator, ujęcie wody,
 • kompleks komunikacyjny, np.: lotnisko, stacja paliw,
 • autostrada lub droga ekspresowa,
 • tory kolejowe lub tramwajowe,
 • linia energetyczne wysokiego napięcia,
 • przewód rurowy,
 • inny kompleks użytkowania terenu.

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się czy w sąsiedztwie wybranego terenu możesz spodziewać się uciążliwości, np.: hałas, zanieczyszczenie powietrza, nieprzyjemne zapachy, drgania, wysokie ryzyko pożarowe, zacienienie.
 • Uciążliwe sąsiedztwo może mieć istotny wpływ na obniżenie wartości nieruchomości.

Lokalizacja wyrobów zawierających azbest

Lokalizacja wyrobów zawierających azbest

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o lokalizacji wyrobów zawierających azbest, takich jak np.: dachy, drogi, rury, składowiska. Analiza jest wykonywana w odległości 200 m od wybranego terenu. Wyroby zostały podzielone na następujące rodzaje:

 • Usunięte,
 • I stopień - wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie,
 • II stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
 • III stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

Do czego przydają się te informacje?

Azbest jest naturalnym, trwałym surowcem o budowie włóknistej. Włókna kruszą się i łamią, łatwo przedostają się do atmosfery, są niewidoczne, wdychane przez ludzi powodują wiele groźnych chorób.

Azbest jest jednym z najbardziej niebezpiecznych czynników rakotwórczych.

Mając na uwadze powyższe, informacja o lokalizacji produktów zawierających azbest, w szczególności zakwalifikowanych do I stopnia oceny, jest bardzo ważna z punktu widzenia planowania inwestycji.

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o średniorocznym zanieczyszczeniu pyłami:

 • drobnymi (PM 2,5)
 • średnimi (PM 10)
 • oraz stan powietrza na mapie dla obszaru w promieniu 5 km.

Do czego przydają się te informacje?

 • Pomogą Ci wybrać właściwe miejsce do mieszkania, to szczególnie ważne dla astmatyków i rodziców małych dzieci.

Geologia terenu

Geologiczne warunki budowlane

Geologiczne warunki budowlane

Co znajdziesz w tej sekcji?

Analiza przedstawia informacje geologiczno-inżynierskie o charakterze poglądowym. Dowiesz się, jakie są ogólne warunki budowlane wynikające z uwarunkowań geologicznych analizowanego miejsca.

W przypadku problemów z odczytaniem oznaczeń pobierz mapę źródłową wraz z legendą, ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego, link został podany pod mapą w raporcie.

Do czego przydają się te informacje?

Sprawdzenie mapy hydrogeologicznej może być ważne z kilku powodów:

 • złe,
 • niedostateczne,
 • dostateczne,
 • dobre,
 • bardzo dobre.

W ramach tego tematu uzyskamy też informacje o geologii terenu, czyli o budowie podłoża na analizowanym terenie. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000. W raporcie podany jest link do pobrania materiałów źródłowych Państwowego Instytutu Geologicznego, na podstawie których wykonaliśmy analizę.

Dla wybranych obszarów aglomeracji miast: m.in: Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Aglomeracji Śląskiej, Łodzi, Bydgoszczy, Trójmiasta, Poznania, Wałbrzycha, Płocka oraz wzdłuż wybranych inwestycji liniowych m.in.: trasy S19, S74, S1, Y13, przedstawione są dodatkowe - szczegółowe informacje o geologicznych warunkach budowlanych oraz głębokości zalegania wód podziemnych. Do każdego z dodatkowych tematów zamieszczony jest link do źródłowych map Państwowego Instytutu Geologicznego.

Do czego przydają się te informacje?

nformacje o warunkach geologicznych terenu są niezbędne przed realizacją inwestycji budowlanej. Warto je również zweryfikować przed zakupem działki. Jeżeli nie wiesz, jakie są warunki geologiczne na Twoich działkach, to z pewnością warto to sprawdzić, aby poznać ich potencjał inwestycyjny.

Mapa hydrogeologiczna - wody gruntowe

Mapa hydrogeologiczna - wody gruntowe

Co znajdziesz w tej sekcji?

Analiza przedstawia informacje o głębokości wód gruntowych (głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego) na analizowanym terenie. Na mapce przedstawiono punktem lokalizację analizowanego terenu, natomiast po lewej stronie przedstawiona jest legenda z oznaczeniami głębokości wód gruntowych.

W przypadku problemów z odczytaniem oznaczeń pobierz mapę źródłową wraz z legendą, ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego, link został podany pod mapą w raporcie.

Do czego przydają się te informacje?

Sprawdzenie mapy hydrogeologicznej może być ważne z kilku powodów:

 • Planowanie budowy
 • Informacje o głębokości wód gruntowych mogą pomóc w określeniu, czy dana działka znajduje się na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych, co może mieć wpływ na planowanie budowy budynków i infrastruktury. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej, konieczne może być zastosowanie dodatkowych środków technicznych, chociażby takich jak wzmocnienie fundamentów;

 • Planowanie upraw rolniczych
 • Informacje o głębokości wód gruntowych mogą pomóc w określeniu, czy poziom wody gruntowej na działce jest wystarczająco głęboki , aby zapewnić odpowiedni poziom nawodnienia roślin. Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom wody gruntowej może prowadzić do niedoboru wody lub przesiąkania wody, co może wpłynąć na plony;

 • Bezpieczeństwo
 • Informacje o głębokości wód gruntowych mogą pomóc w określeniu, czy działka znajduje się na obszarze zagrożonym powodzią lub innymi zjawiskami hydrologicznymi. Właściciel działki może wtedy podjąć odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka;

 • Ochrona środowiska
 • Informacje o głębokości wód gruntowych mogą pomóc w pomóc w określeniu, czy działka znajduje się na obszarze o szczególnie wysokiej wartości przyrodniczej, takim jak obszary chronione lub obszary wodne. Właściciel działki może wtedy podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony środowiska i zapobiegania szkodliwym działaniom.

Surowce mineralne

Surowce mineralne

Co znajdziesz w tej sekcji?

Analiza surowców mineralnych przedstawia trzy główne źródła danych, w formie oddzielnych tabel oraz zbiorczo - na mapie. W raporcie znajdziesz szczegółowe dane o analizowanej działce oraz w obszarze 1 km buforu. Poniżej opis zawartości, każdej sekcji:

 1. Surowce mineralne MIDAS: W tej tabeli znajdziesz kluczowe informacje o surowcach mineralnych na analizowanym terenie. Znajdziesz dane dotyczące granic złóż, czyli obszarów, gdzie występują potencjalnie wydobywalne złoża minerałów i skał, które mają korzyści gospodarcze. Odkryjesz także tereny górnicze, gdzie przedsiębiorcy są uprawnieni do wydobywania kopaliny oraz obszary górnicze podlegające potencjalnie szkodliwym wpływom robót górniczych. W tabeli uwzględnione są także złoża wybilansowane, które są wykreślone z oficjalnego bilansu zasobów złóż kopalin.
 2. Surowce prognostyczne i perspektywiczne: Ta tabela prezentuje perspektywiczne i prognozowane obszary występowania surowców mineralnych. Znajdziesz w niej obszary prognostyczne, gdzie istnieją znane parametry geologiczno-górnicze, właściwości jakościowe kopaliny oraz określone zasoby szacunkowe. Ponadto, tabela zawiera obszary perspektywiczne, gdzie występują skały i naturalne płyny o cechach kopalin, ale nie posiadające pełnych danych geologiczno-górniczych. Dane w tej sekcji są ważne dla przewidywania potencjalnych obszarów zasobów surowców mineralnych.
 3. Koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż: W tej tabeli znajdują się obszary, dla których wydano koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin. Koncesje są istotne dla najważniejszych surowców z punktu widzenia gospodarczego, a ich uzyskanie jest wymogiem w przypadku prowadzenia badań i rozpoznawania potencjalnych złóż.

Do czego przydają się te informacje?

 1. Potencjalne wykorzystanie terenów: Właściciele działek i nieruchomości mogą korzystać z tych informacji, aby dowiedzieć się o potencjalnych zasobach surowców na ich terenach. To może wpłynąć na decyzje o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości.
 2. Zgodność z przepisami i ochroną środowiska: Informacje o obszarach górniczych i koncesjach na poszukiwanie i rozpoznanie złóż są istotne w kontekście przestrzegania przepisów i zasad ochrony środowiska. Wiedza o istniejących działaniach górniczych lub możliwości eksploatacji może wpłynąć na planowanie inwestycji zgodnie z wymogami prawa i minimalizację potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska.
 3. Wartość inwestycji i potencjał przyszłego rozwoju: Analiza danych o perspektywicznych obszarach występowania surowców może dostarczyć informacji o potencjale rozwoju danego obszaru w przyszłości. Wartość nieruchomości może wzrosnąć, jeśli w okolicy zostaną odkryte nowe złoża surowców lub jeśli obszar ten stanie się atrakcyjny dla branży górniczej.

Wszyscy użytkownicy naszej usługi, nawet ci bez specjalistycznej wiedzy, mogą skorzystać z raportu, aby zdobyć wiedzę na temat surowców mineralnych w określonym obszarze, co może wpłynąć na różne aspekty ich działań i podejmowanych decyzji.

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej

Dostępność usług (POI)

Co znajdziesz w tej sekcji?

Informacje o lokalizacji obiektów użyteczności publicznej (POI) w odległości 1 kilometra od wskazanego terenu. Miejsca użyteczności publicznej podzielone zostały na grupy:

 • szkoła
 • przedszkole
 • opieka medyczna
 • sklep
 • rozrywka
 • sport i rekreacja
 • basen
 • bank/ bankomat
 • przystanek
 • paczkomat

W analizie lokalizacji dostępności usług (POI) w formie tabeli przedstawiana jest łączna liczba miejsc oraz maksymalnie 10 najbliższych miejsc z danej grupy wraz z podaniem odległości i nazwy danego obiektu.

Do czego przydają się te informacje?

Dowiesz się jaka jest dostępność usług użyteczności publicznej w sąsiedztwie wskazanego obszaru. Analizowane dane będą przydatne zarówno w przypadku planowania lokalizacji placówki firmy, jak i miejsca pod budowę domu.

Analiza zasięgu czasu dojazdu i dojścia

Analiza zasięgu czasu dojazdu i dojścia

Co znajdziesz w tej sekcji?

Wynik analiz przedstawia mapy zasięgów dojścia i dojazdu samochodem w określonych czasach. Wynik na mapie przedstawiony jest w postaci izochron, czyli linii o jednakowej osiągalności czasowej.

Mapa zasięgu czasu dojścia pieszego od 5 do 20 minut.

Mapa zasięgu czasu dojazdu samochodem w dwóch wersjach, pierwsza przedstawia krótkie czasy dojazdu, od 10 do 20 minut. Druga wersja przedstawia długie czasy dojazdu, do 60 minut.

Do czego przydają się te informacje?

 • Dowiesz się do jakiego miejsca możesz dojechać samochodem np. w 30 minut.
 • Dowiesz się do jakiego miejsca możesz dojść pieszo np. w 10 minut.
 • Przy np. poszukiwaniu miejsca zamieszkania dowiesz się czy w zasięgu dojścia pieszego jest przystanek lub szkoła, oraz czy dany zasięg dojazdu samochodem jest dla Ciebie akceptowalny.

Dane lokalne

Zaludnienie

Zaludnienie

Co znajdziesz w tej sekcji?

Podstawowe informacje o danych demograficznych dla analizowanego obszaru:

 • liczbę osób w analizowanym obszarze
 • średnią liczbę osób przypadającą na km²

Do czego przydają się te informacje?

Jeżeli planujesz prowadzić usługi w danym miejscu lub wręcz przeciwnie – szukasz samotności, te informacje będą dla Ciebie istotne.

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości

Co znajdziesz w tej sekcji?

Dowiesz się jakie są stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na obszarze gminy, w której położona jest działka lub teren objęty analizą. Raport w temacie stawek podatków od nieruchomości przedstawia tabelę z następującymi informacjami:

 • grupa podatku tj. od gruntu oraz budynków lub ich części,
 • rodzaj nieruchomości, od której naliczana jest stawka podatku,
 • wysokość stawki podatku,
 • rok obowiązywania.

Do czego przydają się te informacje?

Dowiesz się jakie stawki podatku od nieruchomości obowiązują w gminie.

Oszacujesz wysokość podatku dla swoich nieruchomości.

Dane źródłowe - CAD/GIS

Czym są dane źródłowe GIS?

Dane źródłowe GIS, są to dane nieprzetworzone w formatach obsługiwanych przez specjalistyczne oprogramowanie typu GIS, np. QGIS lub ArcGIS. Dane źródłowe GIS zostały przygotowane z myślą o specjalistach z branży projektowej, m.in. dla: architektów, projektantów, urbanistów, geodetów.

Dane zostały przygotowane w formatach: GeoPackage (*.gpkg) - dla danych wektorowych oraz GeoTif (*.tif) - dla danych rastrowych. Planowane jest dodanie w przyszłości danych w formatach obsługiwanych w aplikacjach typu CAD.

Paczka danych źródłowych GIS przygotowana jest dla tematów, które użytkownik wybrał do zamówienia w raporcie o terenie. Tematy odznaczone lub niedostępne nie będą dodane paczki danych źródłowych.

Cena paczki danych źródłowych GIS uzależniona jest od liczby wybranych do raportu tematów. Cena za paczkę wynosi każdorazowo 50% kwoty naliczonej za raport o terenie.

Co otrzymasz w ramach tematu Dane źródłowe GIS?

Przykładowa paczka danych dostępna jest do pobrania na stronie przykładowego raportu o terenie: raport

Lista warstw dostępna w paczce danych:

Nazwa warstwy

Rodzaj danych/format danych

1 EGiB granice dzialek

wektorowe/.gpkg

2 Budynki

wektorowe/.gpkg

3 Ortofotomapa

planowana do włączenia w przyszłości

4 MPZP zasiegi 

wektorowe/.gpkg

5 MPZP tereny

wektorowe/.gpkg

5 MPZP tereny raster

planowana do włączenia w przyszłości

6 Pozwolenia na budowe poligon

wektorowe/.gpkg

6 Pozwolenia na budowe linie

wektorowe/.gpkg

6 Pozwolenia na budowe punkty

wektorowe/.gpkg

7 Obszary chronione

wektorowe/.gpkg

8 Pomniki przyrody

wektorowe/.gpkg

9 Nieruchomosci zabytkowe poligon

wektorowe/.gpkg

9 Nieruchomosci zabytkowe punkt

wektorowe/.gpkg

10 Obszary ochr arch punkt

wektorowe/.gpkg

10 Obszary ochr arch punkt

wektorowe/.gpkg

11 Cmentarze

wektorowe/.gpkg

12 Strefy od turbin wiatrowych

wektorowe/.gpkg

13 Tereny zamkniete 

wektorowe/.gpkg

14 Strefy oddzialywania lotniska

wektorowe/.gpkg

15 Drogi

wektorowe/.gpkg

16 Drogi planowane

wektorowe/.gpkg

17 Linie energetyczne

wektorowe/.gpkg

18 Obiekty zwiazane z siecia energetyczna

wektorowe/.gpkg

19 Swiatlowod

wektorowe/.gpkg

20 Uzbrojenie terenu

planowana do włączenia w przyszłości

21 Pokrycie terenu

wektorowe/.gpkg

22 Ekspozycja terenu

rastrowe/.tif

23 Zyznosc gleb

rastrowe/.tif

24 Zagrozenie powodziowe

wektorowe/.gpkg

25 Obszary zagrozone stagnacja wody

rastrowe/.tif

26 Osuwiska

wektorowe/.gpkg

27 Obiekty uciazliwe poligon

wektorowe/.gpkg

27 Obiekty uciazliwe linia

wektorowe/.gpkg

27 Obiekty uciazliwe punkt

wektorowe/.gpkg

28 Natezenie halasu

rastrowe/.tif

29 Zanieczyszczenie powietrza pm10

rastrowe/.tif

30 Zanieczyszczenie powietrza pm25

rastrowe/.tif

31 Naslonecznienie terenu

rastrowe/.tif

32 Punkty POI

wektorowe/.gpkg

33 Zasiegi czasu dojazdu dojscia

wektorowe/.gpkg

34 Zaludnienie

rastrowe/.tif

35 Numeryczny model terenu

rastrowe/.tif

36 Numeryczny model pokrycia terenu

rastrowe/.tif

Inne

Mapy

Mapy

Do każdej z opisanych informacji dołączamy mapę, która dokładnie ją ilustruje. Dzięki temu łatwiej przeanalizujesz dane liczbowe oraz dostępną dokumentację.

Nowe funkcje

Nowe funkcje

Dzięki bezpłatnej aktywacji Powiadomień o Nowych Danych, na podany przez Ciebie adres e-mail będziesz otrzymywać powiadomienia o dodatkowych danych dostępnych dla wybranej lokalizacji.

Aby dotrzymywać Ci kroku i wspierać Cię w szybszym i tańszym pozyskiwaniu informacji o wybranej lokalizacji, nieustannie rozwijamy nasz serwis. Poprzez dodawanie nowych, innowacyjnych funkcjonalności oraz kolejnych tematów do raportu dajemy Ci narzędzie, które rozwija się wraz z Twoimi rosnącymi potrzebami.

Aby zakupić Raport zaktualizowany o nowe dane, wystarczy kliknąć w link podany w wiadomości.