Raport o Terenie

Data wygenerowania: 18.09.2020

Minęły ponad 3 miesiące od wygenerowania. Raport może być już nieaktualny.

Raport o terenie: 1,76 ha, województwo: małopolskie, powiat: Kraków, gmina: Kraków, jednostka ewidencyjna: Krowodrza

Dodatkowe pliki do pobrania

 • współrzędne punktów załamania granic, w wybranych formatach i układach współrzędnych:
 • granica terenu, w wybranych formatach i układach współrzędnych:

Raport o Terenie zawiera:

 • Parametry geometryczne terenu
 • Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 m
 • Formy ochrony przyrody (m.in. pomniki przyrody, NATURA 2000)
 • Strefy oddziaływania lotniska
 • Napowietrzne linie energetyczne
 • Analiza rodzajów pokrycia terenu
 • Analiza spadków i ekspozycji terenu
 • Sezonowe nasłonecznienie terenu
 • Osuwiska
 • Natężenie hałasu
 • Zanieczyszczenie powietrza pyłami PM 2,5 i PM 10
 • Zaludnienie w promieniu 5 km

Nowe dane do pobrania
dla tematów zaznaczonych na czerwono!

Pobierz nowy Raport o Terenie

Możliwe dodatkowe tematy dla tego terenu:

 • Strefy ochronne (turbin wiatrowych, cmentarzy, terenów zamkniętych, uzdrowisk)
 • Dostępność usług (POI)

Raport o Terenie dotyczy obszaru zaznaczonego na mapie:

Zobacz, jak samodzielnie możesz wygenerować Raport o terenie

Udostępnij za pomocą:

Chcesz sprawdzić informacje dotyczące innego terenu?

Wygeneruj własny Raport o Terenie

Sprawdź informacje o nieruchomości, która Cię interesuje:

 • zobacz zagrożenie powodziowe, zanieczyszczenie powietrza, natężenie hałasu, analizę spadków terenu i wiele innych.

Chcesz kupić nieruchomość?

 • sprawdź i porównaj ze sobą działki, które Cię interesują,
 • informacje zawarte w raporcie mogą ułatwić Ci właściwy wybór i usprawnić proces inwestycyjny.

Planujesz sprzedaż nieruchomości?

 • w prosty i szybki sposób zbierz w jednym miejscu wszystkie niezbędne dane, którymi będą zainteresowani potencjalni klienci,
 • gotowy raport możesz wykorzystać przy tworzeniu ogłoszenia.