Raport o Terenie

Udostępnij za pomocą:

Chcesz sprawdzić informacje dotyczące innego terenu?

Wygeneruj własny Raport o Terenie

Sprawdź informacje o nieruchomości, która Cię interesuje:

 • zobacz zagrożenie powodziowe, zanieczyszczenie powietrza, natężenie hałasu, analizę spadków terenu i wiele innych.

Chcesz kupić nieruchomość?

 • sprawdź i porównaj ze sobą działki, które Cię interesują,
 • informacje zawarte w raporcie mogą ułatwić Ci właściwy wybór i usprawnić proces inwestycyjny.

Planujesz sprzedaż nieruchomości?

 • w prosty i szybki sposób zbierz w jednym miejscu wszystkie niezbędne dane, którymi będą zainteresowani potencjalni klienci,
 • gotowy raport możesz wykorzystać przy tworzeniu ogłoszenia.

Data wygenerowania: 17.09.2020

Raport o terenie: 3,94 ha, województwo: małopolskie, powiat: Kraków, gmina: Kraków, jednostka ewidencyjna: Krowodrza


Raport o Terenie zawiera:

 • Formy ochrony przyrody (m.in. pomniki przyrody, NATURA 2000)
 • Dane o charakterze katastralnym dla terenu
 • Parametry geometryczne terenu
 • Zanieczyszczenie powietrza pyłami PM 2,5 i PM 10
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Analiza spadków terenu
 • Natężenie hałasu
 • Zaludnienie w promieniu 5 km
 • Osuwiska
 • Linie energetyczne
 • Zagrożenie powodzią
 • Analiza rodzajów pokrycia terenu
 • Strefy oddziaływania lotniska
 • Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 m
 • Ceny mieszkań

Nowe dane do pobrania
dla tematów zaznaczonych na czerwono!

Pobierz nowy Raport o Terenie

Możliwe dodatkowe tematy dla tego terenu:

 • Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 m
 • Strefy ochronne wokół cmentarzy
 • Strefy ochronne wokół terenów zamkniętych

Raport o Terenie dotyczy obszaru zaznaczonego na mapie: