Raport o Terenie

Data wygenerowania: 03.08.2023

Raport o terenie: 0,24 ha, województwo: mazowieckie, powiat: piaseczyński, gmina: Góra Kalwaria, jednostka ewidencyjna: GÓRA KALWARIA - MIASTO

Dodatkowe pliki do pobrania

 • Dane źródłowe - GIS:
 • współrzędne punktów załamania granic, w wybranych formatach i układach współrzędnych:
 • granica terenu, w wybranych formatach i układach współrzędnych:

Raport o Terenie zawiera:

 • Parametry geometryczne terenu
 • Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 m
 • Analiza zabudowy
 • Formy ochrony przyrody (m.in. pomniki przyrody, NATURA 2000)
 • Nieruchomości objęte ochroną zabytków
 • Obszary ochrony archeologicznej
 • Strefy ochronne (turbin wiatrowych, cmentarzy, terenów zamkniętych, uzdrowisk)
 • Dostęp do drogi
 • Napowietrzne linie energetyczne
 • Dostęp do światłowodu
 • Uzbrojenie terenu w media
 • Analiza rodzajów pokrycia terenu
 • Analiza spadków i ekspozycji terenu
 • Sezonowe nasłonecznienie terenu
 • Analiza żyzności gleb
 • Zagrożenie powodziowe
 • Obszary zagrożone stagnacją wody
 • Osiadanie terenu
 • Osuwiska
 • Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe
 • Lokalizacja wyrobów zawierających azbest
 • Natężenie hałasu
 • Zanieczyszczenie powietrza pyłami PM 2,5 i PM 10
 • Geologiczne warunki budowlane
 • Mapa hydrogeologiczna - wody gruntowe
 • Surowce mineralne
 • Dostępność usług (POI)
 • Analiza zasięgu czasu dojazdu i dojścia
 • Zaludnienie w promieniu 5 km
 • Stawki podatku od nieruchomości

Raport o Terenie dotyczy obszaru zaznaczonego na mapie:

Zobacz, jak samodzielnie możesz wygenerować Raport o terenie

Udostępnij za pomocą:

Chcesz sprawdzić informacje dotyczące innego terenu?

Wygeneruj własny Raport o Terenie

Sprawdź informacje o nieruchomości, która Cię interesuje:

 • zobacz zagrożenie powodziowe, zanieczyszczenie powietrza, natężenie hałasu, analizę spadków terenu i wiele innych.

Chcesz kupić nieruchomość?

 • sprawdź i porównaj ze sobą działki, które Cię interesują,
 • informacje zawarte w raporcie mogą ułatwić Ci właściwy wybór i usprawnić proces inwestycyjny.

Planujesz sprzedaż nieruchomości?

 • w prosty i szybki sposób zbierz w jednym miejscu wszystkie niezbędne dane, którymi będą zainteresowani potencjalni klienci,
 • gotowy raport możesz wykorzystać przy tworzeniu ogłoszenia.