Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Święciechowie

Ogłoszenia na OnGeo
w Święciechowie

Działki - ogłoszenia publiczne: 2

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy Święciechowa

Święciechowa, ul. Ułańska 4

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Tel: 65 5333510, Fax: 65 5299548

e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl

www.swieciechowa.pl


Władze lokalne

Wójt Marek Lorych

e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl