Geoportal Święciechowa - leszczyński - Obszary chronione Święciechowa - leszczyński

Obszary chronione Święciechowa - leszczyński

Ochrona przyrody w Święciechowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Święciechowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Święciechowy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Święciechowy

obszar chronionego krajobrazu
  • Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa: 1310.0 ha
  • Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra: 1032.0 ha
  • Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice: 435.0 ha
  • Krzywińsko-Osiecki: 0.01 ha
park krajobrazowy
  • Przemęcki Park Krajobrazowy: 246.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pojezierze Sławskie: 229.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Święciechowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: