Obszary chronione Barczewo - Barczewo

Ochrona przyrody w Barczewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Barczewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Barczewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Barczewa

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego: 10899.0 ha
  • Dolina Środkowej Łyny: 2238.0 ha
użytek ekologiczny
  • Bogdany: 124.0 ha
  • Klasztorne Łąki: 3.5 ha
  • Masachiltek: 2.3 ha
  • Łęgajny: 0.96 ha

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Barczewo