Obszary chronione Bisztynek - Bisztynek

Ochrona przyrody w gminie Bisztynek

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Bisztynek? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Bisztynek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Bisztynek

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Rzeki Guber: 1652.0 ha
użytek ekologiczny
  • Polder Sątopy Samulewo: 409.0 ha
rezerwat
  • Polder Sątopy-Samulewo - otulina: 761.0 ha
  • Polder Sątopy-Samulewo: 342.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Bisztynek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: