Obszary chronione Błaszki - Błaszki

Ochrona przyrody w gminie Błaszki

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Błaszki? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Błaszki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Błaszki

obszar chronionego krajobrazu
  • Brąszewicki: 2547.0 ha
  • Dolina Rzeki Prosny: 0.59 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.38 ha
  • : 0.36 ha
  • : 0.14 ha
rezerwat
  • Wrząca: 60.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Błaszki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: