Geoportal Bobolice - Bobolice - Obszary chronione Bobolice - Bobolice

Obszary chronione Bobolice - Bobolice

Ochrona przyrody w gminie Bobolice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Bobolice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Bobolice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Bobolice

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Żydowo-Biały Bór": 2114.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Radwi" (Mostowo-Zegrze): 0.02 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Radwi, Chocieli i Chotli: 7794.0 ha
 • Bobolickie Jeziora Lobeliowe: 3712.0 ha
 • Dorzecze Parsęty: 1122.0 ha
 • Jezioro Bobięcińskie: 255.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 98.0 ha
 • : 92.0 ha
 • : 72.0 ha
 • : 45.0 ha
 • : 36.0 ha
 • : 33.0 ha
 • : 33.0 ha
 • : 31.0 ha
 • : 31.0 ha
 • : 28.0 ha
 • : 27.0 ha
 • : 21.0 ha
 • : 17.0 ha
 • : 14.0 ha
 • : 0.58 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.43 ha
 • Jeziorko koło Porostu: 0.38 ha
 • Torfowisko mszarne koło Lubowa: 0.34 ha
 • Torfowisko mszarne koło Kępna: 0.29 ha
 • : 0.07 ha
 • : 0.02 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina rzeki Chocieli: 133.0 ha
rezerwat
 • Jezioro Piekiełko: 10.0 ha
 • Buczyna: 9.8 ha
 • Jezioro Szare: 8.7 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Drawska: 1.3 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Bobolice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: