Obszary chronione Busko-Zdrój - Busko-Zdrój

Ochrona przyrody w Busku-Zdroju

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Busku-Zdroju? Sprawdź aktualne statystyki dla Buska-Zdroju, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Buska-Zdroju

obszar chronionego krajobrazu
 • Szaniecki: 7438.0 ha
 • Solecko-Pacanowski: 4177.0 ha
 • Nadnidziański: 3474.0 ha
 • Chmielnicko-Szydłowski: 1397.0 ha
park krajobrazowy
 • Szaniecki Park Krajobrazowy - otulina: 7438.0 ha
 • Szaniecki Park Krajobrazowy: 7024.0 ha
 • Nadnidziański Park Krajobrazowy - otulina: 3474.0 ha
 • Nadnidziański Park Krajobrazowy: 48.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Szaniecko-Solecka: 3104.0 ha
 • Ostoja Nidziańska: 572.0 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Zajęcza Góra: 9.9 ha
 • Odsłonięcie geologiczne: 2.9 ha
 • Ściana tomiku: 0.53 ha
użytek ekologiczny
 • Ostra Góra: 0.89 ha
rezerwat
 • Owczary: 0.52 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Nidy: 7.5 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Busko-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: