Geoportal Choszczno - Choszczno - Obszary chronione Choszczno - Choszczno

Obszary chronione Choszczno - Choszczno

Ochrona przyrody w gminie Choszczno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Choszczno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Choszczno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Choszczno

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu D (Choszczno-Drawno): 4768.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu F (Bierzwnik): 3780.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Iny koło Recza: 1231.0 ha
użytek ekologiczny
  • Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VI: 6.4 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Puszczy nad Drawą: 4286.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Choszczno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: