Obszary chronione Cieszanów - Cieszanów

Ochrona przyrody w gminie Cieszanów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Cieszanów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Cieszanów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Cieszanów

obszar chronionego krajobrazu
 • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie): 12824.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej: 1597.0 ha
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - otulina: 0.03 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Puszczy Solskiej: 1599.0 ha
 • Horyniec: 155.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Sopilne": 118.0 ha
 • Stare Stawy: 6.3 ha
 • Za Złamaną Wieżą: 4.5 ha
 • "Za Dachnowskimi Łąkami": 3.0 ha
 • "Komań": 3.0 ha
 • Komań: 2.5 ha
 • Stare Stawy: 2.5 ha
 • Sigła: 2.2 ha
 • Komań: 2.1 ha
 • Stare Stawy: 1.8 ha
 • Sigła: 1.7 ha
 • Stawek: 1.6 ha
 • Sigła: 1.4 ha
 • Na Gwoździu: 1.3 ha
 • Sajgon: 1.1 ha
 • Stare Stawy: 1.0 ha
 • Stawki: 0.94 ha
 • Wirowa: 0.92 ha
 • Piaski: 0.7 ha
 • Za Złamaną Wieżą: 0.61 ha
 • Rubachówka: 0.54 ha
 • Komań: 0.53 ha
 • "Dzikowskie Bagno": 0.44 ha
 • Przy Dębie na Dworku: 0.43 ha
 • Brzozowe Oczko: 0.34 ha
 • Świnioryje: 0.32 ha
 • Stare Stawy: 0.3 ha
 • Stare Stawy: 0.18 ha
 • Stare Stawy: 0.16 ha
 • Stare Stawy: 0.08 ha
 • Paśnik Leszczyny: 0.08 ha
 • Stare Stawy: 0.07 ha
 • Stare Stawy: 0.06 ha
 • Stare Stawy: 0.06 ha
 • Stare Stawy: 0.05 ha
 • Stare Stawy: 0.04 ha
 • Stare Stawy: 0.02 ha
 • Naprzeciw Dworka: 0.01 ha
 • Piaskownia Na Dworku:
rezerwat
 • Jedlina: 67.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • brak nazwy (gm. Cieszanów): 1.3 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Solska: 2867.0 ha

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: