Obszary chronione Czerwieńsk - Czerwieńsk

Ochrona przyrody w gminie Czerwieńsk

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Czerwieńsk? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Czerwieńsk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Czerwieńsk

obszar chronionego krajobrazu
 • Krośnieńska Dolina Odry: 5866.0 ha
 • Rynna Paklicy i Ołoboku: 645.0 ha
park krajobrazowy
 • Gryżyński Park Krajobrazowy: 299.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Krośnieńska Dolina Odry: 5602.0 ha
 • Rynna Gryżyny: 164.0 ha
użytek ekologiczny
 • MIĘDZYWALE II: 78.0 ha
 • PĘTLA ODRY III: 30.0 ha
 • Miedzywale IV: 22.0 ha
 • MIĘDZYWALE III: 14.0 ha
 • BAGNO OBOZOWE: 8.7 ha
 • MIĘDZYWALE: 7.1 ha
 • MOCZARY PRZY WAŁACH: 6.8 ha
 • TRZCINY: 5.2 ha
 • LISIA GÓRKA: 3.8 ha
 • BAGNA NAD GRYŻYNKĄ: 3.2 ha
 • BAGIENKO PRZY WALE: 2.4 ha
 • NA KRAŃCU: 2.1 ha
 • DOLINA GRYŻYNKI: 2.1 ha
 • LEŚNY WODOPÓJ: 1.9 ha
 • ZAROŚLA: 1.9 ha
 • BAGNO ŚRÓDŁĄKOWE: 1.8 ha
 • GRZĘZAWISKO: 0.99 ha
 • DOŁECZEK: 0.54 ha
 • MIĘDZYWALE I: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Odry: 5749.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Czerwieńsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: