Obszary chronione Głubczyce - Głubczyce

Ochrona przyrody w gminie Głubczyce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Głubczyce? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Głubczyce, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Głubczyce

obszar chronionego krajobrazu
  • Mokre - Lewice: 7491.0 ha
  • Las Głubczycki: 1706.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góry Opawskie: 1213.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Głubczyce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: