Pozwolenia na budowę Gietrzwałd - olsztyński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Gietrzwałdzie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Gietrzwałdu. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Gietrzwałdzie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Gietrzwałdu

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Gietrzwałdzie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • instalowanie instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz użytkowanego budynku
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5655
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olsztyn,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Dyw/59/2021 z dnia 30.04.2021
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5539
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Olsztyn, pl. Bema 5, 10-516 Olsztynie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wniosek o wydanie pozowlenia na budowę budynku jednorodzinnego wolnostojącegobez przyłączy wod kan, p. energetycznego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5286
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olsztyn, pl. Bema 5, 10-516 Olsztynie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa sieci kablowej elektroenergetycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5289
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olsztyn,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Wniosek o wydanie pozowlenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego etap I w ramach zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5175
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olsztyn, pl. Bema 5, 10-516 Olsztynie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wniosek o wydanie pozowlenia na budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z inf. Towarzyszącą przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, podziemna instalacja gazowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: 4880
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olsztyn, pl. Bema 5, 10-516 Olsztynie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku magazynowego oraz przebudowę istniejącego zbiornika retencyjnego wód opado-wych pełniącego funkcję zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem tere-nu, wewnętrznym układem komunikacyjnym (drogi, miejsca postojowe) oraz infrastruktura tech-niczną, doziemnymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej, doziemną in-stalacją elektryczną zasilającą niskiego napięcia. Rozbiórka infrastruktury technicznej: doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, doziemnej instalacji elektrycznej zasilającej niskiego napięcia
  Nr wniosku/zgłoszenia: 4613
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olsztyn, pl. Bema 5, 10-516 Olsztynie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: 4494
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olsztyn, pl. Bema 5, 10-516 Olsztynie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa linii kablowej elektroenergetycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 4341
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olsztyn,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na przebudowę pawilonu stacji paliw
  Nr wniosku/zgłoszenia: 4261
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olsztyn, pl. Bema 5, 10-516 Olsztynie
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Gietrzwałd

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: