Geoportal Gręboszów - dąbrowski - Pozwolenia na budowę Gręboszów - dąbrowski

Pozwolenia na budowę Gręboszów - dąbrowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Gręboszowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Gręboszowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Gręboszowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Gręboszowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Gręboszowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa świetlicy wiejskiej z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacją sanitarną, grzewczą, instalacją klimatyzacji i energii elektrycznej wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową wraz z hydrantem zewnętrznym, energii elektrycznej do układu pomiarowego w ogrodzeniu, oświetlenia terenu, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego szczelnego bezodpływowego osadnika na nieczystości ciekłe oraz budowa układu komunikacyjnego na działce nr 64 położonej w miejscowości Zawierzbie, gmina Gręboszów oraz rozbiórka istniejącego budynku świetlicy.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 173/2021 BA.6740.178.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmianę sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na budynek mieszkalnym wraz z przebudową, położonego na działce nr 368 w miejscowości Gręboszów, gmina Gręboszów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 78/2021 BA.6740.83.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 331 w miejscowości Wola Żelichowska, gmina Gręboszów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 71/2021 BA.6740.76.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa trzech silosów na zboże o ładowności dwóch do 150 ton i jednego do 250 ton na działkach nr 43/2 i 44 położonych w miejscowości Bienaszowice, gmina Gręboszów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 22/2021 BA.6740.27.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym położonym na działce nr 415 w miejscowości Gręboszów, gmina Gręboszów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 585/2020 BA.6740.590.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  Status: Decyzja pozytywna
 • Projekt budowlany zamienny rozbudowy silosów na zboże wraz z osprzętem w zakresie zmiany lokalizacji jednego silosu na działce nr 430 położonej w miejscowości Kozłów, gmina Gręboszów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 576/2020 BA.6740.581.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z wewnętrznymi instalacjami na działce nr 52/1 położonej w m. Karsy, gmina Gręboszów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 540/2020 BA.6740.545.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  Status: Decyzja pozytywna
 • ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPDARCZO-GARAŻOWEGO
  Nr wniosku/zgłoszenia: 505/2020 BA.6740.510.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  Status: Decyzja pozytywna
 • ZMIANA POZWOLENIA ZNAK BA.6740.141.2020 237/2020
  Nr wniosku/zgłoszenia: 480/2020 BA.6740.485.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  Status: Decyzja pozytywna
 • BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKLANYM
  Nr wniosku/zgłoszenia: 470/2020 BA.6740.475.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Gręboszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: