Geoportal Grodzisko Dolne - leżajski - Pozwolenia na budowę Grodzisko Dolne - leżajski

Pozwolenia na budowę Grodzisko Dolne - leżajski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Grodzisku Dolnym

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Grodziska Dolnego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Grodzisku Dolnym. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Grodziska Dolnego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Grodzisku Dolnym. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.128.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 4540 w miejscowości Grodzisko Dolne.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.86.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 4538/1 w miejscowości Grodzisko Dolne.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.78.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.122.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., elektryczną, went. mech., gazową, zewnętrzną instalacją elektrczną i gazową oraz z przyłączami: wodociągowym i kanalizacyjnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.120.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 3715/1 w miejscowości Grodzisko Górne.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.70.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Grodzisku Górnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.69.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, zewnętrznymi instalacjami: elektryczną i kanalizacyjną ze zbiornikiem na ścieki oraz z przyłączem wodociągowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.110.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.94.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.91.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Grodzisko Dolne

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: