Geoportal Grudusk - ciechanowski - Pozwolenia na budowę Grudusk - ciechanowski

Pozwolenia na budowę Grudusk - ciechanowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Grudusku

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Gruduska. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Grudusku. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Gruduska

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Grudusku. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczo-magazynowego o część gospodarczo magazynową w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.290.2021.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę Nr 550/2018 z dnia 06.09.2018 r., znak AB.6740.492.2018
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.273.2021.EB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.98.2021.EB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczo- magazynowego - projekt zamienny
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.18.2021.AC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego bez stałego źródła zasilania
  Nr wniosku/zgłoszenia: WAB.6740.714.2020.AK2
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW z niezbędna infrastrukturą techniczną.
  Nr wniosku/zgłoszenia: WAB.6740.696.2020.AC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: WAB.6743.4.84.2020.AC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-08
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa podziemnego odcinka instalacji gazu płynnego o poj.4850I oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku handlowo-usługowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WAB.6740.670.2020.AC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WAB.6740.636.2020.JK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w/g projektu "Dom w Złociszkach"
  Nr wniosku/zgłoszenia: WAB.6740.431.2020.KHM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Grudusk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: