Pozwolenia na budowę Hyżne - rzeszowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Hyżnym

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Hyżnego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Hyżnym. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Hyżnego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Hyżnym. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej, budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.10.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku garażowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.10.1.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.10.16.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami, policznikowa instalacja elektryczna i gazowa, bezodpływowy zbiornik na ścieki, przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.10.15.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej z wewnętrznymi instalacjami, policznikowa instalacja energii elektrycznej i gazu, bezodpływowy zbiornik na ścieki, przyłącz wody i kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.10.14.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz zbudową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.24.6.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rzeszów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszaklanego z wewnętrznymi instalacjami i policznikową instalacją energii elektrycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.10.10.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami, doziemna instalacja gazu, przyłącz energii elektrycznej, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe z przyłączem kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.10.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa doziemnej instalacji gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.10.6.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.10.3.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: