Pozwolenia na budowę Kęsowo - tucholski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kęsowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kęsowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kęsowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Kęsowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Kęsowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kęsowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kęsowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kęsowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, przyłączem wody oraz przyłączem i zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 242/1 i 241/1 położonych w miejscowości Przymuszewo, gmina Kęsowo
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.34.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 158/7 położonej w miejscowości Piastoszyn, na terenie działek nr ewid. 158/7 i 188/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Piastoszyn, gmina Kęsowo.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6743.KĘS.5.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Roboty budowlane polegające na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z kotłem grzewczym i kuchnią gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym usytuowanym na terenie działki o nr ewid. 469 położonej w miejscowości Grochowo 2, gmina Kęsowo
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.33.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa doziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ETAP 1 na terenie działek nr ewid. 36/2, 36/3, 37, 38, 45/3 51/4 i 6229/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Kęsowo, na terenie działek nr ewid. 376/4, 377, 378/9, 364, 361, 360/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jeleńcz, gmina Kęsowo.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.32.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania, zewnętrzną instalacją elektryczną i kanalizacyjną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.30.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektryczną, zewnętrzną instalacją: elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej, przydomową oczyszczalnią ścieków, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, zbiornikiem na deszczówkę, zewnętrzną instalacją wodociągową, przyłączem wodociągowym, utwardzeniami i ogrodzeniem
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.27.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z wewnętrzną instalacją: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, elektryczną, przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, zewnętrzną instalacją kanalizacyjną oraz elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.26.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie istniejącego siedliska rolnego wraz z wewnętrzną instalacją: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną oraz utwardzeniami
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.29.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, centralnego ogrzewania, przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją kanalizacyjną, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, utwardzeniami oraz zjazdem indywidualnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.25.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową urządzeń budowlanych z tym związanych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.24.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Chojnice, Pozwolenia na budowę Gostycyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Działki na sprzedaż Kęsowo - tucholski: 1 Nieruchomości Gostycyn