Pozwolenia na budowę Kęsowo - tucholski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kęsowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kęsowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kęsowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Kęsowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Kęsowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kęsowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kęsowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kęsowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci elektroenergetycznej nn – budowa linii kablowej nn 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6743.KĘS.11.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-14
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nn – Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 72/7 w m. Pamiętowo, gm. Kęsowo
  Nr wniosku/zgłoszenia: 67/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Kujawsko - Pomorski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku świetlicy wraz z wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, elektryczną, teletechniczną, ogrzewania elektrycznego, przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, energetyczną (wlz), utwardzeniem powierzchni gruntu oraz zjazdem publicznym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.42.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.41.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr ewid. 108/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Jeleńcz.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.9.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa linii kablowej SN 15 kV w celu powiązania nowym połączeniem stacji transformatorowej „Krajenki” i stacji transformatorowej „Krajenki 2”
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.39.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zadaszenie sceny w ramach uzupełnienia infrastruktury towarzyszącej na boisku sportowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.38.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach tworzenia nowego siedliska rolnego wraz z wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, centralnego ogrzewania, przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączem wodociągowym, zewnętrzna instalacją elektroenergetyczną oraz zjazdem na drogę gminną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.37.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowego w celu rozpoczęcia działalności w zakresie napraw i regeneracji elementów hydrauliki siłowej wraz z wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, zewnętrzną instalacją kanalizacyjną, utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.36.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego z garażem wraz z wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, zewnętrzną instalacją wodociągową i kanalizacyjną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.KĘS.35.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Gostycyn, Pozwolenia na budowę Chojnice

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Gostycyn