Pozwolenia na budowę Kobiór - pszczyński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kobiórze

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kobióra. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kobiórze. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kobióra

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kobiórze. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • zmiana decyzji o pozwoleniu na bud. filii Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Katowickiej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.400.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Pszczyna, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa i przebudowa wewn.instal.gazu w bud.mieszk.jednor.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.355.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Pszczyna, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa i przebudowa budynku mieszk. jednor.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.350.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pszczyna, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa domu jednorodz.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.262.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pszczyna, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa bud.mieszk.jednor.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.249.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pszczyna, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa linii kablowych SN, nN oraz zabudowa rozłącznika na słupie SN nr 11183-etapII
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.224.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pszczyna, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, bud.linii kabl. SN, nN oraz bud. złączy nN-etapI
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.225.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pszczyna, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka obiektów budowlanych w tym bud. mieszk. jedn.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6741.7.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Pszczyna, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
  Status: Decyzja pozytywna
 • wewn. inst. gazu w bud. mieszk. jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6743.97.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-22
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pszczyna,
  Status: Brak sprzeciwu
 • wewnętrzna instalacja gazowa w bud.mieszk.jednorodz.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.182.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Pszczyna, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kobiór

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: