Pozwolenia na budowę Kodrąb - radomszczański

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kodrąbiu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kodrąbia. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kodrąbiu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kodrąbia

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kodrąbiu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku meiszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 12664/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszakalnego jednorodzinnego wraz wew, instalacją wod-kan, co., elektryczną oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki
  Nr wniosku/zgłoszenia: 3778/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa ,rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej na budynek zakwaterowania rekreacyjnego ,, Ośrodek Wczasów Zdrowotnych Lesna Osada " wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, zbiornikiem na gaz ciekły , pylonem reklamowym oraz towarzysząca infrastrukturą techniczną - projekt zamienny w zakresie zagospodarowania terenu.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 3632/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny LPG
  Nr wniosku/zgłoszenia: 3173/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa przebudowa, demontaż elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia o łącznej długości L=909 m
  Nr wniosku/zgłoszenia: 47660/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 35709/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu zamiennego wraz z bezodpływowym zbiornikem ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: 34611/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 30062/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku gospodarczego (związanego z gospodarstwem rolnym)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 22566/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku garażowego wg projektu gotowego G195
  Nr wniosku/zgłoszenia: 22587/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kodrąb

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: