Pozwolenia na budowę Kolno - kolneński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Kolno

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Kolno. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Kolno. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Kolno w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Kolno dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Kolno wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Kolno

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Kolno. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • rozbudowa o schody zewnętrzne, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkalne budynku mieszkalnego jednorodzinnego /kategoria I/ w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.344.22020.ŁK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolno, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej nn 0,4 kV, przyłączy kablowych oraz przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV do zasilenia budynku szkoły na działce nr 160 w Lachowie, gm. Kolno
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.341.2020.ŁK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolno, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa magazynu na siano luzem lub w balotach
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.343.2020.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolno, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Remont elewacji budynku kultu religijnego - kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.338.2020.ŁK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolno, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.337.2020.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolno, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego /kategoria I/ oraz szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 10 m3 /kategoria VIII/ w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.335.2020.ŁK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolno, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.331.2020.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolno, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku magazynowego (gospodarczego) przeznaczonego do przechowywania siana i słomy w belach i luzem wraz z rozbiórką 3 budynków gospodarczych /kategoria II/ i rozbiórką części wiaty magazynowej /kategoria VIII/
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.329.2020.ŁK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolno, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.330.2020.SW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolno, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego /kategoria I/, zbiornika na ścieki sanitarne /kategoria VIII/ w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.323.2020.ŁK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolno, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Budynki na sprzedaż Kolno - kolneński: 3 Nieruchomości Grabowo