Pozwolenia na budowę Piątnica - łomżyński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Piątnicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Piątnicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Piątnicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Piątnicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Piątnicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności 0,8 m3/dobę oraz studni wierconej o wydajności 3 m3/dobę i głębokości 25 m
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.275.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Urządzenia infrastruktury towarzyszącej: - montaż paneli fotowoltaicznych, posadowienie stalowej konstrukcji montażowej, montaż inwerterów, kabli solarnych, linii kablowych nN, systemu monitoringu, oświetlenia oraz pozostałego oprzyrządowania, posadowienie prefabrykowanej stacji kontenerowej wraz z transformatorem nN/SN oraz ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.267.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wodociągu rozdzielczego z przyłączem
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6743.13.17.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego oraz szczelnego zbiornika na ścieki o poj. 9,6m3 w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.249.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia SN 15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.243.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana ostatecznej decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 460/2019 z dnia 23.09.2019 r.
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.235.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznych kablowych linii średniego napięcia SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN 15kV/ NN 0,4kV i kablowych linii niskiego napięcia NN 0,4kV ze złączem kablowym NN 0,4kV przy ul. Cmentarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROSB.6740.1.237.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.221.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.216.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROSB.6743.13.12.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Piątnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: