Pozwolenia na budowę Kozłowo - nidzicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kozłowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kozłowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kozłowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kozłowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kozłowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Przebudowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej nN, budową złącza rozdzielczego oraz budową sieci elektroenergetycznej nN, przyłącza kablowego nN i złącza kablowo-pomiarowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6743.141.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nidzica,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6743124.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nidzica,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.94.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nidzica, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wiaty na maszyny i sprzęt rolniczy w ramach zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOS.6740.71.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nidzica, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenie na budowę z dnia 30.10.2020 r. nr 215/2020
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.66.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nidzica, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/Nn (15/0,4 kV), sieci kablowej niskiego napięcia Nn (0,4 KV) oraz przebudowa stanowiska słupowego Nn (0,4 kV)
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.56.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Nidzica, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.52.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nidzica, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.51.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nidzica, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.33.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nidzica, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.28.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nidzica, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: