Pozwolenia na budowę Kraśnik - kraśnicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Kraśnik

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Kraśnik. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Kraśnik. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Kraśnik

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Kraśnik. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego o rozw. typ. BRZANKA DM-6677 wraz z przyłączami doziemna inst. gazowa, elektr., przyłącze wody, kanalizacji ze zb. na ścieki. wew. instal. wod-kan, co, energii, gazu oraz doziemnej instal. kanalizac.z bud. gosp na ścieki bytowe.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 221/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraśnik, ul. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. instalacjami wod-kan, co, elektrycznym i gazowe, oraz przyłącza kanalizacyjne, doziemna cz. inst. gazowej, elektryczne zalicznikowe WLZ i zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 219/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraśnik, ul. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego na sprzęt rolniczy i płody rolne o rozw. indywidualnym oraz rozbiórkę bud. gosp.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 196/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraśnik, ul. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacjią kablową. Przebudowa słupa sieci napowietrznej średniego napięcia. Rozbiórka słupowej stacji transformatorowej oraz sieci napowietrznej średniego napięcia
  Nr wniosku/zgłoszenia: 187/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraśnik, ul. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka elektroenergetycznej sieci
  Nr wniosku/zgłoszenia: 162/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraśnik, ul. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gazową, elektryczną, c.o., przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym do zbiornika bezodpływowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 155/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraśnik, ul. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • BUDOWA I PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI SN 15Kv i Nn 0,4kV WRAZ Z KANALIAZACJĄ KABLOWĄ, BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 119/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraśnik, ul. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. inst. wod-kan, c.o., elektrycznym i gazowe, oraz przyłącza kanalizacyjne, wodocigowee, doziemna część inst. gazowej, elektryczne zalicznikowe WLZ, i zb. na bezodpływowy na ścieki sanit.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 107/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraśnik, ul. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg. typowego projektu "MOKKA:- wraz z wew. inst.:elektryczną, wod-kan., c.o., gaz oraz przyłączami: energetycznym WLZ,oraz bud. gosp. wraz z wew. inst. elektryczną i zasilaniem zalicznikowym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 88/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraśnik, ul. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana układu pomieszczeń wew, zmiana konstrukcji stropu nad parterem, zmiana sposobu ogrzewania budynku oraz wykonanie inst. gazowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 74/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraśnik, ul. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kraśnik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: