Pozwolenia na budowę Kuźnica - sokólski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kuźnicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kuźnicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kuźnicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kuźnicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kuźnicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • BUDOWA STRZELNICY CYWILNO-SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ OBSŁUDZE STRZELNICY W RAMACH KONKURSU " STRZELNICA W POWIECIE 2021"
  Nr wniosku/zgłoszenia: OŚA-V.6740.1.155.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokółka, ul. marsz. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: OŚA-V.6740.1.89.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokółka, ul. marsz. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku inwentarskiego o magazyn pasz
  Nr wniosku/zgłoszenia: OŚA-V.6740.1.77.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokółka, ul. marsz. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN na odcinku W-X, kontenerowej stacji transformatorowej oraz rozbiórka linii napowietrznej SN na odcinkach: VII-VI, V-IV, IV-III, słupowej stacji transformatorowej w punkcie IV i V
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-I.7840.4.3.2021.AS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku inwentarskiego kurnika o obsadzie 120 DJP, szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 10m3, trzech szczelnych zbiorników na popłuczyny o poj. 10m3 każdy, baterii silosów paszowych, która składa się z dwóch silosów o ładownosci 22 ton każdy na płycie fundamentowej, baterii naziemnych zbiorników na gaz, która składa się z dwóch zbiorników na gaz o poj. 6,7m3 każdy wraz z doziemną i wewnętrzną instalacją gazową oraz utwardzonych nawierzchni w zabudowie zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: OŚA-V.6740.1.48.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokółka, ul. marsz. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na skład maszyn rolniczych w zabudowie zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: OŚA-V.6740.1.49.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokółka, ul. marsz. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
  Status: Decyzja pozytywna
 • BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
  Nr wniosku/zgłoszenia: OŚA-V.6740.1.35.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokółka, ul. marsz. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa sieci kablowej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, w ul. Podlipskiej w m. Kuźnica, na odc. A-B, w granicach pasa drogowego drogi krajowej Nr 19
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-I.7843.8.2.2021.IA
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-05
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podlaski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: OŚA-V.6740.1.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokółka, ul. marsz. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku magazynowego z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. doziemna instalacja elektryczna na działce nr 397/2 w Kuźnicy
  Nr wniosku/zgłoszenia: OŚA-V.6740.1.12.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokółka, ul. marsz. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kuźnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: